Аналіз наявності та використання нематеріальних активів

Yulia Volodymyrivna Chub


Анотація


Сучасний економічний розвиток підприємств ґрунтується на принципах сталого господарювання, конкурентоспроможного виробництва та ефективного використання інтелектуального капіталу. Ринкові відносини вимагають посилення ролі нематеріальних активів. Цінність останніх визначається майбутньою економічною вигодою, яку вони можуть принести підприємству. Наявність нематеріальних активів на підприємствах стає фактором стійкого розвитку, підвищення ринкової вартості підприємств, а також формування їх конкурентних переваг. Аналіз наявності, руху та використання нематеріальних активів є важливою складовою аналізу фінансового стану підприємства, що сприяє підвищенню ефективності системи управління конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Вирішення поставленої мети та завдань здійснювалося з використанням наступних методів дослідження: абстрактно-логічного – при теоретичному узагальненні результатів і формулюванні висновків; порівняння – у процесі аналізу ефективності використання нематеріальних активів; статистичного та експертних оцінок – при аналізі впливу нематеріальних активів на прибуток підприємства; розрахунково-конструктивного – при розрахунку прибутку від використання нематеріальних активів шляхом врахування їх частки в загальній частці активів. Виконання аналізу використання нематеріальних активів можливе за умови повного забезпечення інформацією підприємства про його нематеріальні активи. Основні теоретичні та практичні результати дослідження полягають у вдосконаленні методичних підходів до оцінки ефективності використання нематеріальних активів на основі розрахунку прибутку, отриманого від використання нематеріальних активів, що безпосередньо впливають на результати діяльності підприємства. Збільшення в динаміці цього показника свідчить про ефективне використання нематеріальних активів. Аналізуючи рівень їх використання, можна дати вартісну характеристику науково-технічного потенціалу підприємства і оцінити його здатність вести конкурентну боротьбу на ринку продукції; активізувати процес залучення інвестицій, збільшити загальну вартість активів підприємства, що тим самим сприятиме зростанню іміджу підприємства і ступеня довіри до продукції, що сприятиме отриманню додаткового прибутку за рахунок гудвілу. 


Ключові слова


нематеріальні активи; оцінка; аналіз; рентабельність; конкурентоспроможність; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Polozhennia (standart) buhgalterskogo obliku 8 Nematerialni aktyvy [Regulations (standards) of Accounting]. (2000). (n. d. ). zakon. rada.gov.ua. Retrieved April 15, 2014, from http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Douns, D., & Hurman, D. E. (1997). Finansovo-investitsionnij slovar [Financial-investment dictionary]. Moskva : INFRA [in Russian].

Shvab, L. I. (2004). Ekonomika pidprujemstva [Business Economics]. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].

Kramarenko, G. O., & Chorna, O. E. (2008). Finansovij analiz [Financial Analysis]. Kyiv: Tsentr navchalnoji literaturi [in Ukrainian].

Podolska, V. O., & Jarish, O. V. (2007). Finansovij analiz [Financial Analysis]. Kyiv:Tsentr navchalnoji literaturi [in Ukrainian].

Balakireva, N. M. (2005). Nematerialnije aktivu: uchet, audit, analiz [Intangible assets: accounting, auditing, analysis]. Moskva: Eksmo [in Russian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022