Удосконалення інформаційного забезпечення обліку окремих об’єктів основних засобів підприємств

Yarmila Sergiivna Tkal


Анотація


Перед економікою країни нині стоїть завдання структурної перебудови. Переведення вітчизняних підприємств в нові умови підвищує роль обліку та контролю за раціональним використанням усіх ресурсів, у тому числі й основних засобів. Саме облік об’єктів основних засобів сприяє ефективному використанню машин, обладнання, виробничих площ та інших засобів праці, забезпеченню достовірних даних, необхідних для економічного аналізу ефективності їх використання. Потребують удосконалення теоретико-методичні положення та практичні підходи до інформаційного забезпечення обліку земельних ділянок підприємств. Адже земельні ресурси є національним багатством та основним фактором сільськогосподарського виробництва. Вирішення поставленої мети та завдань здійснювалося з використанням наступних методів дослідження: аналізу і синтезу – при деталізації об’єкта дослідження шляхом поділу його на частини і групування результатів їх вивчення; абстрактно-логічного – при теоретичному узагальненні результатів і формулюванні висновків; системного аналізу; SWOT-аналізу; порівняльного аналізу; монографічного – при узагальненні досвіду роботи господарств тощо. На сьогодні необхідною є інформація про наявність, рух і використання земельних ділянок як об’єкта основних засобів підприємств. Проте поки що не розроблено єдиного порядку бухгалтерського обліку земельних ділянок. Причини різні, зокрема не врегульовано нормативно-законодавчі питання землеволодіння та землекористування, але результат залишається незмінним. Тому необхідно розробити прозору систему бухгалтерського обліку земельних ділянок, яка впорядкує окремі питання щодо його організації та методології. Основні теоретичні та практичні результати дослідження полягають у вдосконаленні напрямів та підходів до інформаційного забезпечення обліку за використанням земельних ділянок сільськогосподарськими підприємствами, сутність яких полягає у доповненні наявної статистичної звітності підприємств додатковими показниками. У результаті це дозволить оперативно оцінювати ефективність використання земельних ресурсів та ухвалювати відповідні управлінські та регулюючі рішення. Тому питання бухгалтерського обліку земельних ділянок як об’єкта основних засобів є досить актуальним. 


Ключові слова


основні засоби; земельні ділянки; об’єкт обліку; звітність підприємства; баланс; користувачі облікової інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Polozhennia (standart) buhgalterskogo obliku 7 Оsnovni zasoby [Regulations (standards) of Accounting]. (1999). zakon.rada.gov.ua. Retrieved April 15, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00

Polozhennia (standart) buhgalterskogo obliku 8 Nematerialni aktyvy [Regulations (standards) of Accounting]. (2000). zakon.rada.gov.ua. Retrieved April 15, 2014, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Zemelnyi kodeks Ukrainy [Land Code Ukraine]. (2013, October 24). zakon.rada.gov.ua. Retrieved April 15, 2014, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 [in Ukrainian]

Zayats, V. M. (2004). Otsinka zemel pidpryiemstv agropromyslovogo kompleksu na suchasnomu etapi [Valuation of land by the agricultural enterprises at the modern stage]. Ekonomika APK - Economics of AIC, 2, 19-22.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022