Комп’ютерний аудит в системі аналізу бухгалтерської інформації

Serhii Anatoliyovich Harkusha, Olena Oleksandrivna Dovzhik


Анотація


Визначено суть комп’ютерного аудиту в системі обробки бухгалтерської інформації. Наведено стандартні ситуації, в ході яких проводиться внутрішній аудит інформаційних систем. Виокремлено його завдання, а саме: проведення аналізу фінансово-господарської діяльності і надання незалежної оцінки стану бухгалтерського обліку і звітності; доведення до відома зацікавлених осіб інформації про стан обліку і звітності з відповідними висновками, зауваженнями та рекомендаціями. За результатами дослідження встановлено дві складові будь-якої програми, що використовується при внутрішньому аудиті: програми аудиту та контрольні дані. Перша використовується для перевірки змісту файлів, а іноді і для відновлення бухгалтерського обліку підприємства, друга – з метою перевірки функціонування комп’ютерних програм. Окреслено причини, які зумовлюють використання аудиторських комп’ютерних засобів: відсутність вхідних документів або інших документальних свідчень; незадовільний рівень надійності внутрішнього контролю в середовищі електронного обміну даними, відсутність впевненості в надійності бухгалтерських програм і систем захисту інформації протягом періоду, за який проводиться аудиторська перевірка, можливість підвищення ефективності роботи завдяки використанню аудиторських комп’ютерних засобів. Зроблено спробу перегляду вимог до компетенції аудитора. Наведено особливості комп’ютерного аудиту. Зроблено висновок про більш вузьке поняття терміну «комп’ютерний аудит» як про окремий підхід до проведення аудиту фінансової звітності. Під комп’ютерним аудитом слід розуміти високий рівень автоматизації діяльності аудиторів. Пропозиції, викладені в статті, можуть бути використані в подальших дослідженнях такого спрямування. 


Ключові слова


комп’ютерний аудит; інформаційна система; аналіз; фінансова звітність; облік; бухгалтерська інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivakhnenkov, S. (2006). Modern information technologies for enterprise management and accounting: issues and challenges. Accounting and audit, 4, 52-58.

Ivanyuta, P. V. (2007). Management information systems in the analysis and audit. Kyiv: Centre of scientific literature.

Krivokon, O. S. (2009). Conceptual fundamentals of automation of financial analysis in the conditions of globalization. Accounting and Finance АІС, 1, 102-105.

Boyko, N. V. & Yevtushenko, O. G. (2012).auditing problems in Ukraine: automation of auditor checks. Retrieved April 15, 2014, fromhttp://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Upsal_2012_9_62. pdf

Galitsin, V. K. & Us, R. L. (2012). Monitoring and audit of information technologies in the system of organization management. Retrieved April 15, 2014, from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mise_2012_86_26. pdf

Lazareva, S. F. & Us, R. L. (2012). Methodological and methodical provision of information technology audit. Formation of market relations in Ukraine, 1(128), 117-125.

Degtyarenko, A. V. (2012). Obstacles in distribution of computer audit in Ukraine. Bulletin of Sumy National Agrarian University, 4(52), 20-25.

Benko, M. M. (2013). The possibility of financial audit in the environment of information technologies. Retrieved April 15, 2014, fromhttp://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vzhdtu_econ_2013_2_3.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021