Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у обліковій системі ділового партнерства будівельних організацій

Natalia Semenivna Struk, Halyna Volodymyrivna Mulinska


Анотація


Вступ. У сучасних умовах господарської діяльності будівельних організацій актуальності набуває проблема коректного розподілу загальновиробничих витрат між об’єктами обліку витрат, зважаючи на взаємовідносини генпідрядників та субпідрядників, оскільки справедливий розподіл забезпечує формування адекватної інформації про собівартість будівельної продукції та ефективність здійснення витрат.

Мета. Нашою метою є обґрунтування доцільності розподілу загальновиробничих витрат будівельних організацій із використанням декількох факторів розподілу, що забезпечить врахування особливостей функціонування підрозділів організації, їх взаємних зобов’язань, достовірне визначення собівартості будівельної продукції для прийняття управлінських рішень.

Метод (методологія). Методологічним підґрунтям нашого дослідження є ключові положення сучасної економічної теорії, обліку, наукові концепції вітчизняних і зарубіжних учених, які розглядають закономірності визнання, групування та розподілу загальновиробничих витрат у будівельних організаціях.

Нами використано діалектичний метод для проведення моніторингу основних результатів попередніх наукових досліджень, а також методи: теоретичного узагальнення і порівняння - для з’ясування суті основних положень і понять; наукової абстракції та групування – для визначення критеріїв класифікації загальновиробничих витрат та індикаторів виокремлення бази їх розподілу; аналізу та синтезу - у науковому обґрунтуванні методики розподілу загальновиробничих витрат та оцінки їх ефективності.

Результати. Здійснено критичний аналіз поняття «загальновиробничі витрати», методів їх розподілу та підходів до порядку відображення у бухгалтерському обліку ділового партнерства генпідрядників та субпідрядників стосовно віднесення частини загальновиробничих витрат до витрат щодо обслуговування підрядника. Запропоновано деталізацію рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» Плану рахунків шляхом введення субрахунку 911 «Витрати на утримання та експлуатацію будівельних машин та механізмів», 912 «Трансакційні загальновиробничі витрати», 913 «Інші загальновиробничі витрати», з відкриттям аналітичних рахунків для окремих підрозділів будівельної організації з метою урахування потреб будівельних організацій. Рекомендується затвердити регламентований перелік типових статей калькуляції змінних і постійних загальновиробничих витрат для будівництва. Проведено аналіз розподілу загальновиробничих витрат між конкретними видами будівельної продукції з використанням однієї та декількох баз розподілу. Застосування одержаних результатів дасть змогу достовірно визначити собівартість будівельної продукції та ефективно керувати витратами підприємства. Пропонується розробити єдину методику для своєчасного відображення в обліку загальновиробничих витрат для обслуговування субпідрядників генпідрядними організаціями. Актуальними є подальші дослідження критеріїв вибору бази розподілу загальновиробничих витрат, особливо переваг, недоліків та доцільності їх застосування. 


Ключові слова


база розподілу; будівельно-монтажні роботи; генпідрядник; ділове партнерство; загальновиробничі витрати; змінні витрати; облікова система; постійні витрати; розподіл; субпідрядник

Повний текст:

PDF

Посилання


Accounting Standard 18 «Construction Contracts» approved. Order of the Ministry of Finance of Ukraine on April 28, 2001 № 205. (2001). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved March 22, 2014, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01.

Suk, L. K. (2010). Financial accounting: tutorial. Kyiv: Znannia.

Atamas, P. Y. (2008). Accounting in economical branches: tutorial. Kyiv: Centre of scientific literature.

Accounting Standard 16«Сosts» approved. Order of the Ministry of Finance of Ukraine on December 31, 1999 № 318. (1999). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved March 22, 2014, from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Rassulova, N. V., &Yahmur, K. A. (2011). Organization and methods of cost accounting for manufacturing construction products: monograph. Donetsk: Donetsk National University of Economics and Trade named. M. Tugan-Baranovsky.

Chumachenko, M. H. & Bilousova, I. A. (2007). Economic work in the company and Accounting Standard 16 «Сosts». Accounting and Auditing, 3, 13-16.

Pavelko, O. V. (2012). Revenues and expenses are core activities of construction enterprises in the system of accounting and control: monograph. Rivne: National university of water management and nature.

Dmytrenko, A. V. (2006). Accounting and cost analysis in construction: dissertation. Kyiv.

Zadorozhnyi, Z. V. (2007). Internal managerial accounting in construction: methodology and organization: dissertation. Ternopil.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022