Когнітивна структуризація предметної області «Репутаційний ризик організації»

Karyna Mykolaivna Trostyanska


Анотація


Вступ.  Наявна на сьогодні розмитість, нечіткість, суб'єктивність, а іноді й суперечливість у поглядах вчених та практиків у визначенні поняття «репутаційний ризик» є суттєвою перешкодою на шляху побудови ефективної системи управління ним при у процесі діяльності організації. Висвітлення структури знань, які задіяні у процедурі вибору форми для номінації досліджуваного поняття, сприяє уточненню його змісту та звільненню від суб'єктивних аспектів.

Мета. Метою статті є визначення множини термінів бази знань, які, з одного боку, дають можливість охарактеризувати змістове наповнення самого терміна, з іншого – проаналізувати вплив різноманітних чинників на репутаційний ризик організації. Завданнями дослідження є: 1) вивчення когнітивних зв'язків терміну «репутаційний ризик організації» з іншими термінами бази знань; 2) побудова базового тезаурусу предметної області (ПО) «Репутаційний ризик організації»; 3) уточнення змісту поняття «репутаційний ризик організації».

Метод (методологія). При когнітивній структуризації ПО враховувалися суттєві зв'язки терміна з тими термінами бази знань, для яких значення ступеня подібності при побудові ПО були найбільшими для кожного конкретного терміна. На підставі дослідження логічних відносин подібності між термінами ПО «Репутаційний ризик організації» побудовано базовий тезаурус.

Результати. Дослідження підтвердило наявність сильних когнітивних зв'язків між окремими загальнонауковими, економічними термінами та терміном «репутаційний ризик організації» та дозволило визначити місце досліджуваного терміну у сукупності термінів предметної області. Об'єктивно доведено:

1. Спираючись на загальнонаукові підходи та категорії, репутаційний ризик організації виступає носієм переважно економічних характеристик і економічних інтересів. 2. Репутаційний ризик – це економічна категорія, яка лежить у площині здійснення системного управління в діяльності соціально-економічної системи, торкається питань її формування, функціонування або повернення до стійкого стану. Репутаційний ризик організації має сильні причинно-наслідкові зв'язки з діяльністю суб'єкта, його мотивами та орієнтирами поведінки у навколишньому світі, зокрема в економічній сфері. Суб'єктивізм є визначальною рисою репутаційного ризику організації. 3. Джерелом репутаційного ризику є не стільки конкретні факти та події, пов'язані з організацією, скільки характер інформації, отриманої окремими суб'єктами з точки зору впливу на формування суб'єктивних уявлень щодо організації. 4. Системні проблеми організації – стабільне джерело репутаційного ризику; системність є характеристикою репутаційного ризику організації. Наведено визначення поняття репутаційного ризику організації як ризику потенційних фінансових втрат капіталу та доходу організації, зменшення спроможності провадити діяльність унаслідок погіршення ділової репутації, спричиненого негативним сприйняттям клієнтами, контрагентами, акціонерами та іншими зацікавленими особами результатів, практики ведення діяльності та окремих подій, пов'язаних з організацією. Дослідження когнітивних зв'язків термінів ПО «Репутаційний ризик організації» дозволило об'єктивним шляхом виявити основні фактори, що визначають останній. 


Ключові слова


репутаційний ризик; предметна область; база знань; аналіз; відносини подібності; когнітивні зв'язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Volodinа, M. N. (2000). Kognitivno-informatsionnaya priroda termina (na materiale terminologii sredstv massovoy kommunikatsii) [Cognitive-term nature of the information (on the material terms of the mass media]. Moscow: Moscow State University Press [in Russian].

Ivinа, L. V. (2003). Lingvo-kognitivnyie osnovyi analiza otraslevyih terminosistem (na primere angloyazyichnoy terminologii venchurnogo finansirovaniya) [Linguistic cognitive basis terminological analysis of industry (on an example of English terminology venture financing)]. Moscow: Academic Project [in Russian].

Grunina, L. P., & Shirokolobova, A. G. (2010). Kognitivnyiy aspekt issledovaniya terminov [Cognitive aspect of the study terms]. Filologicheskie nauki. Voprosyi teorii i praktiki – Philology. Theory and practice, 1, 5, 97-99. Tambov: Diploma [in Russian].

Zyablova, O. A. (2005). Opredelenie termina v kognitivno-diskursivnoy paradigme znaniya [The definition in cognitive-discursive paradigm of knowledge]. Problemyi i metodyi sovremennoy lingvistiki: sbornik nauchnyih trudov – Problems and methods of modern linguistics: the scientific collection works, 1, 43-54. Moscow: Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences [in Russian].

Tihonov, A. N., Ivannikov A. D., & Tsvetkov V. Ya. (2009). Terminologicheskie otnosheniya [Terminological relations]. Fundamentalnyie issledovaniya – Basic research, 5, 146-148. Retrieved from http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=1866 [in Russian].

Trostyanska, K. M. (2013). Schodo formuvannya bazi znan predmetnoyi oblasti "reputatsiyniy rizik organizatsiyi" [On the formation of a knowledge base of domain knowledge "reputation risk of the organization"]. Ekonomichniy Prostir – Economic Scope, 80, 267–278 [in Ukrainian].

Semencha, I. E. (2010). Baza znaniy osnovnyih sotsialno-ekonomicheskih i obschenauchnyih terminov v pomosch rukovoditelyu: Terminologicheskiy slovar-spravochnik [Knowledge base of basic socio-economic and scientific terms to help head: Glossary Directory]. Dnepropetrovsk: Publisher Makovetskii [in Russian].

CONFOR. Tools for knowledge discovery, classification, diagnostics and prediction. Retrieved from http://www.aduis.com.ua/English/default. htm [in English].

Semencha, I. E. & Velichko V. Yu. (2010) Rozrobka ponyatiynoyi bazi znan z metoyu doslidzhennnya menedzhmentu sistem [Development of conceptual knowledge base to research management systems]. Visnik Dnipropetrovskogo universitetu. Seriya «Ekonomika» – Herald of the Dnepropetrovsk National University. Series "Economy", 4(1), 134–138 [in Ukrainian].

Reputation risk – Аmerican Banker Glossary: Retrieved from http://www.americanbanker.com/glossary/r.html [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022