Амортизаційні відрахування як джерело капіталізації інвестицій у розширене відтворення основних виробничих фондів диверсифікованої бізнес-групи

Tetyana Vasylivna Kasyanchuk


Анотація


Розширене відтворення основних виробничих фондів диверсифікованих бізнес-груп є основою високих темпів економічного розвитку і стабільного зростання продуктивності праці. Реалізація відповідних інвестиційних проектів потребує визначення оптимальних джерел їхнього фінансування. В умовах обмеженого доступу до позикових коштів актуальною стає оцінка здатності до самостійного фінансування інвестиційних проектів. У статті запропоновано оригінальний підхід до оцінки здатності диверсифікованої бізнес-групи до самофінансування власних інвестиційних проектів розширеного відтворення основних виробничих фондів. Здійснено порівняльний аналіз результатів використання різних методів нарахування амортизації та визначено їхній вплив на ефективність амортизаційної політики підприємства. Підтверджено наукову гіпотезу про неефективність одночасного використання методів зменшення і прискореного зменшення залишкової вартості об'єкта нарахування амортизації на користь останнього з них. Була доведена практична значущість показника ступеня самофінансування диверсифікованої бізнес-групи.


Ключові слова


диверсифікація; інвестиційний проект; основні виробничі фонди; амортизація; рівень самофінансування

Повний текст:

PDF

Посилання


The Law of Ukraine "Corporate Profit Taxation" (2012). Law №283/97-VR of 22.05.97.

Tax Code of Ukraine (2012). Bulletin of the Tax Administration of Ukraine, 2013, 2-3. Retrieved April 20, 2013, from http://minfin.com.ua/taxes/-/tax_kodex.html.

Regulations (Standard) 7 "Fixed Assets". Approved by the Ministry of Finance of Ukraine on April 27, 2000, № 92.

Bevz, G. P., Bogolyubov, O. M., Filchakov, P. F., Shvetsov, K. I., Yaremchuk, F. P. (1976). Handbook on elementary mathematics [Dovidnyk z elementarnoyi matematyky]. Kyiv: Scientific Thought.

Kolas, B. (1997).The financial management of the company. Problems, concepts and methods [Upravlinnya finansovoyu diyalnistyu pidpryemstva. Problemy, kontseptsii i metody]. Moscow: Finance, UNITY.

Partin, G. O., Zagorodniy, A. G. (2006). Finances of Enterprises [Finansy pidpryyemstv]. Kyiv: Knowledge.

Suhorukov, A., Krupelnytska, T. (2011). As for the rationalization of priorities legal forms of economic activity in the industry. Retrieved May 5,2011, from http://www.niss.gov.ua/catalogue/11/.

Tarasyuk, G. M., Shvab, L. I. (2003). Planning of activities for businesses [Planuvannya diyalnosti pidpryemstva]. Kyiv: Caravela.

Terestchenko, O. O. (2003). Finance businesses [Finansova diyalnist subyektiv gospodaryuvannya]. Kyiv: KNEU.

Holod, B. I., Grekova, V. A. (2007). Depreciation as part of costing of metallurgical products and sources of company's equity. The Economic Journal of Donbass, 2, 81-85.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022