Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки як цільова функція економічної безпеки підприємництва

Inna Vasylivna Chykalo


Анотація


Вступ. Забезпечення високого рівня конкурентоспроможності національної економіки є однією із передумов зміцнення її економічної безпеки, оскільки конкурентоспроможність характеризує стан розвитку та ефективність функціонування підприємницького сектору, а результати діяльності його суб’єктів виступають базисом забезпечення економічної безпеки країни. Вказане актуалізує проблематику забезпечення конкурентоспроможності національної економіки як цільової функції економічної безпеки підприємництва.

Мета – ідентифікація загроз стану економічній безпеці підприємництва та виокремлення напрямів її зміцнення на основі уточненого методичного підходу до оцінювання економічної безпеки підприємництва в частині забезпечення конкурентоспроможності.

Метод (методологія). У межах дослідження використано інструментарій: монографічного методу (у ході трактування дефініції економічна безпека підприємництва), аналізу та синтезу (при розкритті існуючих методичних підходів до оцінювання економічної безпеки підприємництва та при аналізі показників економічної безпеки підприємництва), порівняння (при зіставленні показників економічної безпеки підприємництва із граничними значеннями), графічного методу (при наочному представленні методичного підходу до оцінки економічної безпеки підприємництва та позицій економіки України у рейтингу "Doing Business").

Результати. Висвітлено трактування базових дефініцій економічної безпеки підприємництва. Уточнено методичний підхід до оцінювання економічної безпеки підприємництва в частині забезпечення її конкурентоспроможності, що базується на системі критеріїв, у межах яких визначено базові фактори забезпечення та запропоновано систему індикаторів, що характеризують її стан. Проаналізовано стан економічної безпеки підприємництва у динаміці 2010-2013рр. Ідентифіковано основні загрози економічній безпеці підприємництва та окреслено напрями їх нейтралізації. Пропонований уточнений методичний підхід може слугувати інструментом оцінки економічної безпеки підприємництва в частині забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та може застосовуватись у практиці державного управління для ідентифікації загроз стану економічної безпеки підприємництва. 


Ключові слова


економічна безпека; економічна безпека підприємницької діяльності; економічна безпека підприємництва; конкурентоспроможність; загрози економічній безпеці; індикатори економічної безпеки; базові фактори

Повний текст:

PDF

Посилання


Pyrozkov, S. I. (2003). Methodyscni recomendacii schodo ochinky rivna economichnoi bezpeky Ukrainy [Methodical recommendation for estimate economic security of Ukraine]. Kiev: NSHMB [in Ukrainian].

Ivanyta, T. M. & Zaichkovskiy, A. O. (2009). Economichna bezpeka pidpriemstv [Economic security of enterprises]. Kiev: Chentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Vasylciv, T. H. (2008). Economichna bezpeka pidpriemnytstva v Ukraini [Economic security of enterprise in Ukraine]. Lviv: Aral [in Ukrainian].

Klaus Schvab & Xavier Sala-i-Martin. The Global Competitiveness Report 2013-2014 (2013). Geneva. : World Economic Forum [in Switzerlen].

Mochernyi, S. V. (2000). Economichna encyclopedia [Economic Encyclopaedia]. (Vols. 1-3). Ternopil. : Academia [in Ukrainian].

Varnaliiy, Z. S. Melnyk, P. V., Taranhyl,L. L., Libanova, E. M, Kykylenko,V. I. & Vasylciv, T. H. (2009). Economichna bezpeka [Economic security]. Kiev: Znanna [in Ukrainian].

Government service of statistics in Ukraine (2013). [Data file]. Retrieved from http://www.ukrstat. go.ua

Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium size Enterprises (2013). Washington. : International Bank for Reconstruction an Development [in USA].

Doing Business in more transparent world 2012. (2012). Washington. : International Bank for Reconstruction an Development [in USA].

Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs (2011). Washington. : Internatijnal Bank for Reconstruction an Development [ in USA].

Doing Business 2010: Reforming thought Difficult Times. (2010). Washington. : International Bank for Reconstruction an Development [in USA].

Klaus Schvab & Xavier Sala-i-Martin. The Global Competitiveness Report 2010-2011. (2010). Geneva. : World Economic Forum [in Switzerlen].

Klaus Schvab & Xavier Sala-i-Martin. The Global Competitiveness Report 2011-2012 (2011). Geneva. : World Economic Forum [in Switzerlen].

Klaus Schvab & Xavier Sala-i-Martin. The Global Competitiveness Report 2012-2013. (2012). Geneva. : World Economic Forum [in Switzerlen].

Analysis index of investment attractiveness in Ukraine, after research of EBA 2008-2013 (2014). Retrieved from http:/ www.eba.сom.ua


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021