Основні риси сучасного корпоративного управління в Україні

Khrystyna Volodymyrivna Obelnytska


Анотація


В умовах невпинного розвитку, глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки важливого значення набуває відповідність сучасним умовам корпоративного управління на вітчизняних підприємствах, тому, як предмет дослідження, обрано національну модель корпоративного управління. Розглянуто характерні особливості національної моделі корпоративного управління, що сформувалася під впливом усталених світових моделей корпоративного управління та з урахуванням національної специфіки, для визначення основних можливостей і напрямків подальшого вдосконалення. На основі критичного аналізу складено схему узгодження прокласифікованих моделей корпоративного управління. Здійснюючи підбір емпіричних даних, проаналізовано, систематизовано і узагальнено погляди дослідників з питань корпоративного управління та, зокрема, особливостей становлення національної моделі корпоративного управління. Виокремлено подібні класичним характерні особливості національної моделі корпоративного управління. На базі опрацьованої інформації схематично представлено, що національній моделі корпоративного управління притаманні риси, які є більшою мірою у континентальній (німецькій), меншою – у японській, та наявні деякі особливості із англо-американської моделей; вказано специфічні особливості, пов’язані з вітчизняними умовами формування корпоративного сектору. На основі здійсненого дослідження зазначено недоліки і похідні проблеми функціонування національної моделі корпоративного управління з метою їх подальшого вивчення та розробки шляхів їх вирішення. 


Ключові слова


модель корпоративного управління; характерні ознаки моделей корпоративного управління; національна модель корпоративного управління; національна специфіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Vakulchyk, O. M. (2003). Corporate governance : economic and analytical aspects. Dnipropetrovsk :Porohy.

Hriei, Ch. V., Khienson, R. Dzh. (1994). Corporate relationships in of Central and of Eastern Europe. Lessons of market economy of the developed countries. Moscov: YNFRA-M.

Dovhan, L. Ie., Pastukhova, V. V., Savchuk, L. M. (2004). Management corporations. Kyiv : Politekhnika.

Levkovska, L. V. (n.d.). Factors and principles of providing of corporate management. Retrieved April 15, 2014, from http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=669.

Mendrul, O. H. (2002). Management enterprise value. Kyiv: KNEU.

Momot, T. V. (2006). Value -oriented corporate management : from theory to practice implementation. Kharkiv :KhNAMH.

Tsuhlevych, V. N. (2003). Corporate management in the conditions of unstable. Moscow: Exam.

Shein, V. Y., Zhuplev, A. V., Volodyn, A. A. (2000). Corporate Management : experience of Russia and USA. Moscov : Typohrafyia «Novosty».

Buriak, P. Iu., Tataryn, N. B. (2006). Corporate Management: features of development in Ukraine. Finansy Ukrainy,6, 114–120.

Moroz, O. V., Karachyna, N. P., Khalimon, T. M. (2008). Corporate Management on the enterprises of Ukraine : postprivatization stage of evolution. Vinnytsia :UNIVERSUM – Vinnytsia.

Posokhov, I. M. (n.d.). Comparative characteristics of corporate case frames in a market economy : advantages and failings. Retrieved April 15, 2014, from http://www.business-inform. net/pdf/2012/7_0/157_159. pdf .

Rumiantsev, S. A. (2003). Ukrainska corporate case frame : becoming and development. Kyiv : Znannia.

Suprun, N. A. (2009). The evolution of national corporate governance models. Kyiv : KNEU.

Tarash, L. Y. (n.d.). Nacionalnaya model corporativnogo upravleniya v vybore of osnovnoy zela upravleniya stoimost'yu akcionernogo obschestva. Retrieved April 15, 2014, from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ue_2011_2011_5. pdf.

Kholod, V. V. (2010). Corporate Management in Ukraine: personal touches. Retrieved April 15, 2014, from http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Economics/59279.doc.htm.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022