Інструментарій управління маркетинговим потенціалом регіону

Ilona Serhiivna Nadenko


Анотація


Досліджено теоретичні питання управління маркетинговим потенціалом території, обґрунтовано та охарактеризовано повний спектр його завдань. Метою статті визначено формування класифікації інструментарію управління маркетинговим потенціалом території, що обумовлено потребою в розробці апарату, який оперативно реагуватиме на зміни ринкової ситуації й ефективно реалізуватиме територіальні стратегії в умовах конкуренції. Виділено спектр завдань в управлінні маркетинговим потенціалом: цілепокладання, аналіз прогнозування, реалізація стратегічних завдань, визначення ефективності маркетингового потенціалу регіону. Обґрунтовано функціональну залежність потенціалу маркетингу від методичного потенціалу маркетингового інструментарію; потенціалу маркетингового персоналу; потенціалу маркетингових ресурсів; потенціалу маркетингових інформаційних ресурсів підприємства. Визначено складові комплексного маркетингового інструментарію для забезпечення регламентування всіх напрямів розвитку регіону та класифіковано за напрямами реалізації завдань. Обґрунтовано методологічні принципи механізму реалізації стратегії регіону. Запропонований інструментарій формування маркетингового потенціалу дозволяє побудувати механізм управління регіональним маркетингом на різних стадіях реалізації регіональних стратегій. 


Ключові слова


маркетинговий потенціал території; інструментарій; маркетинговий інструментарій; маркетингова стратегія; маркетингова концепція

Повний текст:

PDF

Посилання


Oklander, M. (2002). Problems of forming of the marketing system of country. Scientific thought, 167.

Shromnik, A. (2005). Territorial marketing. Problems of forming of marketing strategy of cities and regions. Ternopil, ТІСІТ, 24-29.

Starostina, А. (2004). Regional marketing : essence and becoming features in Ukraine. Marketing in Ukraine, 12, 55 – 57.

Slastenko V. (2008). Razrabotka stratehyy upravlenyia marketynhovуm razvytyem predpryiatyi : avtoref. dys. na soyskanye uchenoi stepeny kand. еkon. nauk : spets. 08.00.05 «Еkonomyka y upravlenye narodnуm khoziaistvom: marketynh, уkonomyka, orhanyzatsyia y upravlenye predpryiatyiamy». Voronezh: Voronezhskaia hosudarstvennaia lesotekhnycheskaia akademyia.

Kotler, P. & Zaltman, G. (2010, May 27). Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. Retrieved May 27, 2010, from http://www.sfu.ca/cmns/faculty/laba_m/425/07- fall/documents/Kotler-Zaltman.PDF

Sandey, E. (2005) Otsenka marketynhovoho potentsyala promyshlennoho predpryiatyia v uslovyiakh rynochnoi ekonomyky: dys. … na soyskanye uchenoi stepeny kand. ekon. nauk : 08.00.05. – Volhohrad : Volhohradskyi hosudarstvennyy tekhnycheskyy unyversytet.

Tiahunova, Z. O. (2011). Formuvannia mekhanizmu upravlinnya marketynhovym potentsialom pidpryiemstv systemy spozhyvchoy kooperatsii. Naukovyy visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu KNTEU, 320-323.

Bancheva, A. (2007) Upravlenye rynochnym potentsyalom orhanyzatsyy. Marketynh, 24-33.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022