Дослідження сучасних методів оцінки ефективності діяльності організацій

Sergiy Anatoliovych Matyuh


Анотація


Оцінка діяльності організацій створює передумови для виявлення та реалізації внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності виробництва, сприяє досягненню кращих кінцевих результатів, ухваленню позитивних господарських рішень. Система показників ефективності діяльності організацій посідає головне місце в управлінні ними. У статті аналізуються основні методи визначення місії та стратегії організації. Організаціям, які мають чітко сформульовані цілі і завдання із заданою тимчасовою шкалою їх досягнення, набагато простіше проводити оцінку ефективності. Здійснено класифікацію методів оцінки ефективності функціонування господарських суб’єктів за співвідношенням об'єктивних і суб'єктивних факторів. Підхід до визначення показників оцінки ефективності діяльності підприємства на основі стратегічного планування вважається у наш час найбільш перспективним, оскільки він дозволяє не тільки оцінити вже досягнуті результати, але також спрогнозувати можливість ефективного функціонування підприємства в майбутньому. При використанні такого підходу керівництво підприємства має дати відповіді на низку критично важливих питань у вигляді якісних оцінок ефективності функціонування господарського суб'єкта, конкурентного лідерства, зростання галузі, ризиків зриву поставок, концентрації споживачів, можливості доступу до позичкового капіталу. Укладено класифікацію методів оцінки функціонування організацій за напрямами економічного аналізу. Така класифікація показників відображає різні сторони стану господарюючого суб'єкта. Проведено ґрунтовний аналіз методів і моделей, які засновані на розрахунку та аналізі узагальнюючих показників організації. Зазначається, що той чи інший метод не можна застосовувати в усіх ситуаціях. При виборі необхідно враховувати специфіку галузі, розмір підприємства, особливості його фінансових потоків, облікову політику і багато інших важливих аспектів. При цьому методи оцінки економічної ефективності господарюючих суб'єктів продовжують розвиватися і вдосконалюватися. Останнім часом популярності набуло опціонне моделювання і застосування ОРЗ моделей, заснованих на застосуванні стохастичних диференціальних рівнянь, розвивається і вдосконалюється метод доданої вартості акціонерного капіталу (SVA), набула поширення оригінальна методика процесно-орієнтованого аналізу рентабельності. 


Ключові слова


ефективність діяльності; методи оцінки; стратегії організації; системи показників; економічні показники; рентабельність

Повний текст:

PDF

Посилання


Basovskyy, L. E. EN Basovskaya (2006). Comprehensive economic analysis of economic activity. Moskva: YNFRA.

Blank, Y. A. (2002). Management of profit. Kyev: Nyka-Tsentr.

Blynova, U. Yu. (2006). Improved methods of analysis as a method of preventive controls in crisis management. Audit and Financial Analysis, 2, 29-36.

Breyly, R. & Myers, S. (2004). Principles of Corporate Finance. Moskva: Olymp-Byznes.

Hamm, R. V. & Parksheyan, X. R. (2000). Experience with financial analysis Audit and financial analysis. 10-17.

Kovalev, V. & Volkova, V. O. (2006). Analysis of business enterprises. Kyi'v: Prospekt.

Markaryan, E. A., Gerasimenko, G. P., Markaryan, S. E. (2007). Financial analysis. Moskva: KnoRus.

Norton, D. (2004). The Balanced Scorecard . From strategy to action. Moskva: Olymp-Byznes.

Savytskaya, H. V. (2005). Analysis of business enterprise. Moskva: YNFRA-M.

Chuprov, S. V. (2004). Valid values of financial indicators for the sustainability of the enterprise. Yzvestyya YHЭA, 1, 77-81.

Blumenthal, M., Robin, G. (1998). This the gift to be simple: Why the 80-year-old Du Pont model still has fans. CFO Magazine, January. 1-3.

Haas, M., Kleingeld, A. (1999). Multilevel design of performance measurement systems: enhancing strategic dialogue throughout the organization, 10, 233-261.

Kaplan, R., Norton, D. (1992). Norton The Balanced Scorecard: measures that drive performance. Harvard Business Review.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022