Облік переоцінки основних засобів

Olexandr Stepanovych Havrylovskyi


Анотація


Вступ. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи відіграють важливу роль у господарській діяльності підприємств, без їх наявності стає неможливим процес виробництва продукції, надання послуг і виконання робіт. Для формування повної і достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства, характеристики ресурсів, оцінки майнових статей балансу необхідно мати чітке уявлення про вартість його активів, найбільшу частку яких, як правило, становлять основні засоби.

Мета. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці рекомендацій та пропозицій по веденню обліку переоцінки основних засобів, їх подальшого удосконалення для забезпечення ефективного функціонування підприємств у сучасних умовах.

Метод (методологія). Процес проведення переоцінки є дуже важливим, але водночас складним і трудомістким. Це зумовлено складністю методології відображення в обліку результатів переоцінки. Причинами цього є і використання нових економічних термінів, і складність формулювання положень нормативних актів, і навіть протиріччя між їх нормами.

Результати. Сучасна методологія хоча і розроблена з урахуванням особливостей зарубіжного податкового законодавства, але є досить складною і заплутаною, тому нагальним залишається питання завершення процесу нормативного врегулювання всіх слабких сторін процесу обліку переоцінки основних засобів з урахуванням пропозицій провідних науковців країни. 


Ключові слова


основні засоби; первісна вартість; справедлива вартість; амортизація; переоцінка основних засобів;, коефіцієнт індексації; уцінка; дооцінка; індекс переоцінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Economic Code of Ukraine № 436- IV of 16.01.2003. (2003).

Tax Code of Ukraine № 2756 -IV of 02.12.2010. (2010). Retrieved April 15, 2014, from http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/law/main. cgi?nreg=2755-17.

Regulations (standards) 7 "Fixed Assets" [approved by MOF on 27.04.2000, № 92]. (2000). Retrieved April 15, 2014, from http://minfin.gov.ua.

Regulations (standards) 19 " Business Combinations " [approved by MOF on 07.07.1999, № 163]. Retrieved April 15, 2014, from http://minfin.gov.ua.

Bohatko, N. G. (2010). Financial Accounting. Kyiv : ASK.

Grachev, R. E. (2008). Encyclopedia of accounting and auditing. Kyiv : Galytski contracty.

Grachev, R. E. (2011). Accounting for fixed assets. Library " Debit-Credit ".

Grynko, A. P. (2012). Asset Accounting : Theory, current status, problems and prospects. Kharkov: HDATOH.

Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting Ukraine » № 996 -XIV of 16. 07. 99. Retrieved April 15, 2014, fromhttp://zakon.rada.gov.ua


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022