Амортизація необоротних активів у видобувній галузі: вітчизняний та міжнародний аспекти

Yana Avhustynivna Porohnavets


Анотація


Вступ. Актуальною проблемою на сьогодні є розробка і впровадження прогресивних методик нарахування та обліку амортизації на підприємствах. Успішне їх вирішення спричинить прискорення уніфікації, сприятиме розв’язанню багатьох питань проведення амортизаційної політики, спростить механізм використання і буде сприяти подальшому удосконаленню системи бухгалтерського обліку України стосовно амортизаційних відрахувань. Одним із підходів до вирішення цієї проблеми є поглиблений аналіз вибору та порівняння методів нарахування амортизації окремих підприємств, у тому числі й підприємств видобувної галузі. Обираючи метод нарахування амортизації, підприємства мають звертати увагу передусім на переваги та недоліки кожного з встановлених методів у певних виробничих умовах. Порівняльний аналіз використовуваних методів нарахування амортизації також дозволить визначити їх вплив на структуру операційних витрат та питому вагу в них витрат щодо амортизації.

Мета. Метою статті є дослідження особливостей нарахування та обліку амортизації на підприємствах видобувної галузі, встановлення прогресивних методів та специфіки їх застосування відповідно до певних виробничих умов.

Результати. Нарахована сума амортизації, яка входить до витрат і є складовою собівартості продукції, прямо впливає на економічні показники діяльності підприємства. Тому питання правильності її нарахування та відображення в обліку вимагають особливої уваги у видобувній галузі, оскільки цей вид витрат посідає ключове місце при видобуванні природних ресурсів, а структура активів, які амортизуються, суттєво відрізняється від інших галузей економіки.

Враховуючи те, що у видобувній галузі найбільшою проблемою амортизації є амортизація свердловин, важливо підібрати такий метод амортизації, який би, з одного боку, найбільш повно враховував строки корисного використання об’єктів, а з іншого – дозволив з найбільшою об’єктивністю переносити їх вартість на продукцію, вносячи амортизацію у витрати. Серед рекомендованих методів найбільше підходить у цьому відношенні метод списання за одиницею продукції, тобто виробничий спосіб перенесення вартості, виходячи з прогнозного розрахунку амортизації, що припадає на одиницю продукції, і фактичного її видобутку. 


Ключові слова


амортизація; природні ресурси; прямолінійний метод; метод списання за одиницею продукції; термін корисного використання; ресурсна база

Повний текст:

PDF

Посилання


Vygovska, N. G. (2006). Methods of depreciation : the problem of choosing the best variant. Bulletin ZHITI, 9, 38-42.

Golov, S. F. (2004). concept of depreciation and its impact on accounting and control in modern terms. Accounting and Auditing, 8, 9-16.

Dem'yanenko, M. J. & Yevtushenko, S. M. (2006). Amortization problems in the agricultural sector APC (accounting and financial aspects). Kyiv: IAE NNC.

Eremenko, T. (2011). Formation category " depreciation " in methodology accounting auditing, 168-188. Sokolovskye reading " Sight of of last in the future ". St. Petersburg. : Nestor History P.

Mohylova , M. (2005). depreciation policies in the agricultural sector of Ukraine : historical perspective. Economy APC, 9, 58-64.

Onishko, S. V. & Serebrianskyi, D. M. (2007). Features depreciation policy reform in Ukraine. Finance Ukraine, 4, 13-20.

Cooper, A. (2005). Problems of depreciation policies in the market economy. Actual problems of economy, 1, 38-42.

Fixed assets: standard 7, approved by the Ministry of Finance of Ukraine on 27.04.2000, the number 92. (2000).

Tax Code of Ukraine dated 11.10.2011, the № 2755-17. Retrieved April 15, 2014, from http://rada.gov.ua/.

The cost of exploration of mineral resources: standard 33 , approved by the Ministry of Finance of Ukraine on 26.08.2008 № 1090. (2008).

Intangible assets [ text]: provisions ( standards) 8 , approved by the Ministry of Finance of Ukraine on 27.04.2000 № 92. (2000).

Distsusyon Paper DP/2010/1 «Extractive Activities», International Accounting Standards Board, April 2010. (2010). Retrieved April 15, 2014, from http://www.ifrs.org/.

Fixed assets : International Accounting Standard 16. (n.d.). Retrieved April 15, 2014, from http://rada.gov.ua/.

Statement of Financial Accounting Standards № 19 «Financial accounting and reporting by oil and gas producing companies», December 1977. (1977).

Statement of Recommended Practice «Accounting for Oil and Gas Exploration, Development, Production and Decommissioning Activities», Accounting Standards Board, June 2001. (2001). Retrieved April 15, 2014, from http://www.oiac.co.uk.

On approving the methodology for determining the total estimated volume of mining : Cabinet of Ministers of Ukraine , approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine 03.10.1997 , № 1099. (1997).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022