Оцінка ефективності діяльності машинобудівного кластера

Olga Volodymyrivna Fedorenko


Анотація


Достовірне оцінювання ефективності діяльності машинобудівного кластера дозволяє розробити та реалізувати вдалу концепцію розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств на основі їх об’єднання у кластер. Досягнення цієї мети можливе завдяки здійсненню комплексної та об’єктивної оцінки кластерної діяльності машинобудівних підприємств. На сьогодні у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі представлена значна кількість методичних підходів, присвячених даному питанню. Проте відсутньою є загальноприйнята методика оцінки ефективності діяльності машинобудівного кластера, яка була б абсолютно задовільною як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Таким чином, в статті розглянута оцінка ефективності діяльності машинобудівного кластера на основі здійснення прогнозування сценаріїв розвитку підприємств кластера та визначення економічних та соціальних показників їх діяльності на мікро- та мезорівнях, що дозволяє на практиці ефективно реалізувати проект створення кластерного об’єднання. В статті визначено, що для оцінки ефективності діяльності машинобудівного кластера найбільш доцільним є одночасне застосування різних методичних підходів, результати яких доповнюють один одного та дають можливість отримати найбільш повне уявлення про рівень результативності створення кластерного об’єднання в сучасних умовах. На основі аналізу, проведеного за даними вітчизняних машинобудівних підприємств, визначено фактичний та прогнозний рівні прибутку в результаті реалізації сценаріїв розвитку. З’ясовано, що найбільш ефективним є застосування цільового сценарію розвитку машинобудівних підприємств. Визначення економічних та соціальних вигід на мікро- та мезорівнях дозволяє відслідкувати ефективність кластерної діяльності як на рівні окремого машинобудівного підприємства, так і на рівні області. 


Ключові слова


оцінка ефективності; машинобудівний кластер; сценарії розвитку підприємств кластера; соціальні та економічні показники ефективності діяльності кластера

Повний текст:

PDF

Посилання


Ministry of economy of Ukraine (2008). The concept of creation of cluster in Ukraine from 29.08.2008, the project. Retrieved April 15, 2014, from: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=121164.

Boyarko, I. M. (2011). Investment аnalysis. Retrieved April 15, 2014, from: http://pidruchniki.ws/15860415/investuvannya/statistichniy_ymovirnisniy_metod_otsinki_rizikovanosti_investitsiynih_proekti.

The concept of “The development of cluster sudnostroenyya in St. Petersburg” (2010). Retrieved April 15, 2014, from: http://www. cedipt. spb.ru/upload/files/industry/sudostroenie.pdf.

Financial statements of companies. Retrieved April 15, 2014, from: http://smida.gov.ua/.

Fedorenko, O. V. (2012). The concept of regional engineering cluster, Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Vol. 32. Ch. 3, 84–90.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022