Управління витратами портового оператора на базі релевантної інформації

Svitlana Volodymyrivna Oneshko


Анотація


Вступ. Сучасна трансформація економічних систем пов’язана із швидкістю змін у ринковому середовищі, що обумовлює пошук нових підходів в управлінні витратами з метою виявлення заходів щодо їх скорочення. Користувачі фінансової звітності зацікавлені в інформації, яка є найбільш адекватною та придатною для застосування у прийнятті швидких оптимальних управлінських рішень. До такої інформації належить релевантна інформація, основу якої складають релевантні витрати.

Аналіз досліджень і публікацій, які стосуються релевантних витрат, показав, що визначення цієї категорії, запропоновані різними вченими, в більшості випадків мають лише теоретичний аспект, приклади релевантних витрат мають однозначну спрямованість та не пристосовані до практичного використання на реальному підприємстві. Звичайно, на кожному підприємстві існує свій перелік витрат і релевантні витрати також є особливими для кожного суб’єкта господарювання, тому існує необхідність їх визначення з урахуванням галузевих особливостей, що є актуальним для здійснення процесу прийняття управлінських рішень.

Предметом нашого дослідження є теоретичні та прикладні аспекти управління витратами портового оператора на базі релевантної інформації.

Мета. Метою статті є визначення сутності релевантних витрат та розроблення практичних рекомендацій для формування релевантної інформації портового оператора.

Метод (методологія). У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, що дозволило вирішити проблемні питання з обраного напряму. Методичними засадами є системний підхід до аналізу економічних явищ і процесів, базові положення аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених щодо управління витратами та їх класифікації.

Результати. Результати роботи містять рекомендації для портового оператора щодо інформаційно-аналітичного забезпечення на базі релевантної інформації. Запропонована модель управління витратами портового оператора дозволить забезпечити формування аналітичних звітів по витратах для керівників; збільшити ступінь деталізації інформації про витрати та розробляти рекомендації із ціноутворення. Таким чином, для портового оператора підвищиться можливість одержати результати ефективного відбору витрат за окремими видами діяльності та прискорити процес прийняття оптимальних управлінських рішень. Подальше дослідження в цьому напрямку повинно містити розробку методичних рекомендацій для портового оператора щодо укладання форм звітності другого рівня на базі релевантної інформації. 


Ключові слова


релевантна інформація; релевантні витрати; класифікація витрат; управлінські рішення; інформаційно-аналітичне забезпечення; портовий оператор

Повний текст:

PDF

Посилання


Williams, Jan R., Haka, Susan F., Bettner, Mark S., Meigs, Robert F. (2002). Financial and Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions (p. 848) New York, NY: McGraw-Hill/Irwin. ISBN 0-07-239688-1.

Caplan, D. (2010). Management Accounting: Concepts and Techniques. Oregon State University College of Business. Retrieved 2010-05-08. http://classes.bus.oregonstate.edu/fall-06/ba422/management%20accounting%20chapter%203.htm.

Garrison, Ray H., Noreen, Eric W., Brewer, Peter C. (2007). Managerial Accounting. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin. ISBN 978-0-07-352670-6.

Dobrovskyy, V. M., Gnylytska, L. V., Korshykov, R. S. (2005). Management Accounting. Kyiv: Kyiv National Economic University. Retrieved April 15, 2014, from: http: // lubbook.net/book_479.html.

Sadovska, I. B., Bozhydarnik T. V., Nahirska, K. E. (2013). Accounting. Kyiv : The center of educational literature.

Koretsky, M. H., Datsiy, N. V., Peltek, L. V. (2007). Managerial Accounting. Kyiv : Center educational literature. Retrieved April 15, 2014, from: http://imanbooks.com/book_319.

Zakharenko, E. N., Komarova, L. N., Nechayev, I. V. (2003). A new dictionary of foreign words: 25,000 words and phrases. Moskow: Azbukovnik. Retrieved April 15, 2014, from: //http://slovari.ru/search.aspx?s=0&p=3068.

Krysin, L. P. (2008). Explanatory dictionary of foreign words. Moskow: Eksmo Penguin Books. Retrieved April 15, 2014, from: http: // slovari. yandex.ua/~книги/dictionary of foreign words/~R/12/.

Ivakina, I. (2009). Managerial Accounting. Kharkiv: Factor.

Kovalenko, L. O., Remnova, L. M. (2005). Financial Management. Kyiv : Knowledge. Retrieved April 15, 2014, from: http: // library. if.ua/book/52/3770.html.

Davydovych, I. E. (2008). Controlling. Kyiv : Center educational literature.

Atamas, P. J. (2006). Managerial Accounting. Kyiv : Centre textbooks.

Kovalenko, L. & Remnova, L. M. (2005). Financial Management. Kyiv : Knowledge.

Golov, S. F. (2007). Management Accounting. Kyiv: Libra.

Order MTU N 65 from 05.02.2001 "On Approval of recommendations to build transportation costs (services) Transport". (2001). Retrieved April 15, 2014, from: http://www.uazakon.com/document/spart34/inx34634.htm.

Butynets, F. F. (2012). Production costs and their classification for management. Theory and methodology of accounting, monitoring and analysis: Intern. sciences. works. / Series: Accounting, control and analysis, 1(22), 11-18. - ISSN 1994-1749.

Khoteyeva, N. V. & Chyz, L. P. (2013). Organizational-economic mechanism of management of sustainable development of the enterprises. Odessa: ONMU.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022