Фасетна класифікація логістичних витрат промислових підприємств

Oleksandr Mykolayovych Gavrys, Valentyn Ihorovych Kovshyk


Анотація


Вступ. У статті розглядаються можливості і проблеми класифікації логістичних витрат промислових підприємств. Вивчено основні класифікаційні ознаки, за якими відбувається групування цих витрат, наведені у науковій літературі з цього питання.  Досліджено існуючі класифікації, серед яких багатокритеріальні та багаторівневі. Зазначається важливість системи класифікації витрат для розробки ефективного підходу до управління ними, що є передумовою прибутковості та конкурентоспроможності підприємства.

Мета. Метою роботи є розробка класифікації логістичних витрат промислового підприємства, яка б відповідала потребам управління та обліку відповідних витрат, а також потребам подальших наукових пошуків у цій сфері. Дослідження має на меті вдосконалення сучасної теоретичної бази з питань управління логістичною діяльністю промислових підприємств та управління витратами.

Метод (методологія). У роботі використано метод порівняльного аналізу сучасних класифікацій логістичних витрат, а також окремі елементи частотного кількісного аналізу опрацьованих фахових джерел для визначення ключових класифікаційних ознак, а також для уточнення вичерпного списку категорій для групування витрат за логістичними функціями.

Результати. За результатами дослідження запропоновано фасетну класифікацію логістичних витрат із застосуванням трьох паралельних класифікаційних ознак: фаза логістичного процесу (постачання, виробництво, розподіл), логістичні функції (транспортування, складування, обробка замовлень тощо), а також змінюваність витрат у часі відносно обсягів виробництва та матеріальних і інформаційних потоків, що обробляються (змінні та постійні витрати). Розкрито переваги застосування фасетної класифікації у сфері обліку та управління витратами перед традиційним ієрархічним підходом. Уточнено класифікацію логістичних витрат за логістичними функціями. Пропонується виділити вісім основних груп витрат за цією ознакою: транспортування, складування, управління запасами, обробка замовлень, інформаційна підтримка та комунікації, пакування, адміністративні та інші витрати. Наводяться можливі шляхи подальшого застосування запропонованої фасетної класифікації у практичній діяльності підприємств та наукових дослідженнях з питань управління логістичними витратами. 


Ключові слова


класифікація; логістика; логістичні витрати; логістичні функції; управління витратами; оцінка витрат; промисловість

Повний текст:

PDF

Посилання


Oklander, M. A. (2008). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [Center of educational literature].

Krykavskyi, Y. V., Dovba, M. O., Kostiuk, O. S., & Shevtsiv, L. Y. (2004). Do teorii optymizatsii lohistychnykh vytrat [On theory of logistics costs optimization]. Journal of Sumy State University, 5 (64), 114–124.

Reta, M. V. (2012). Lohistychni vytraty: vyznachennia, klasyfikatsiia ta oblik [Logistics costs: determining, classification and accounting]. Biznes Inform, (8), 155–158.

Mishyna, S. V., Mishyn, O. Y. (2008). Bahatokryterialna klasyfikatsiia lohistychnykh vytrat pidpryiemstva [Multicriterion classification of logistics costs of an enterprise]. Kommunalnoe khoziaistvo gorodov [Municipal economy of cities], (85), 114–119.

Nikshych, S. M. (2008). Teoretyko-metodychni zasady otsiniuvannia lohistychnykh vytrat pidpryiemstv [Theoretical and methodological basics of enterprise logistics costs evaluation]. Journal of National University “Lvivska Politekhnika”, (623), 182–190.

Radetska, L. P., & Yehorova, Yu. V. (2011). Bahatokryterialna klasyfikatsiia lohistychnykh vytrat u systemi upravlinskoho obliku [Multicriterion classification of logistics costs in the system of managerial accounting]. Journal of Khmelnytskyi National University, 1(2), 113–117.

Tkachenko, A. M., & Bakuta, A. V. (2012). Oblik lohistychnykh vytrat: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia [Accounting of logistics costs: problems and ways of their solution]. Journal of National Technical University “KhPI”, 51 (957), 22–30.

Kazarina, L. A. (2007). Logisticheskie izderzhki: problemy ucheta i otsenki [Logistics costs: problems of accounting and evaluation]. Journal of Tomsk State Pedagogical University, (9), 24–27.

Stapleton, D., Pati, S., Beach, E., & Julmanichoti, P. (2004). Activity-based costing for logistics and marketing. Business Process Management Journal, 10(5), 584–597.

Pomirko, N. M. (2010). Klasyfikatsiia lohistychnykh vytrat u formuvanni systemy upravlinnia nymy na promyslovomu pidpryiemstvi [Classification of logistics costs in the formation of their management at the industrial enterprise]. Journal of National University “Lvivska Politekhnika”, (669), 99–107.

Zeng, A. Z., & Rossetti, C. (2003). Developing a framework for evaluating the logistics costs in global sourcing processes: An implementation and insights. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33(9), 785–803.

Lambert, D. M. (2008). Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance. Sarasota, USA: Supply Chain Management Inst.

Susharnyk, Y. A. (2013). Poniattia klasyfikatsii v obliku vytrat [The concept of classification in cost accounting]. Paper presented at the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, Ukraine, Kyiv, 21 Feb. 2013. (pp. 402–405). Kyiv: TOV «Vseukrainskyi instytut prava i otsinky» [“International institute of law and evaluation” Ltd. ].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022