Концепція стратегічного управління аграрними підприємствами Луганської області

Kateryna Valeriivna Kravets


Анотація


Вступ. Визначальним чинником розвитку будь-якого підприємства є сформована керівництвом стратегія, яка дозволяє досягти певної поставленої мети. В умовах конкуренції, яка посилюється на регіональному ринку аграрної продукції, коли один неправильний крок може коштувати значних втрат, а іноді й банкрутства підприємства, поступово проходять часи інтуїтивного ухвалення рішень з боку керівництва підприємств на основі суб'єктивного вибору напрямів і шляхів розвитку учасників ринку. Все більш жорстко ставиться проблема вибору чіткої та узгодженої стратегії, політики стратегічного управління і планування як для кожного підприємства окремо, так і для галузі загалом.

Мета. Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні концепції стратегічного управління аграрними підприємствами Луганської області. Постановка мети визначила необхідність вирішення завдань, які полягають у розробці цілей зазначеної концепції та у пошуку нових підходів до управління аграрними підприємствами.

Метод (методологія). Теоретичною та методичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення економічних явищ і процесів, наукові роботи вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з питань стратегічного підходу в управлінні підприємствами.

Результати. Дослідження показали, що концепція розвитку аграрних підприємств області полягає в розробці стратегії і тактики їх поведінки на ринку. У ході проведеного дослідження розроблено типову концепцію стратегічного розвитку аграрних підприємств, яка містить такі цілі стратегічного управління: підвищення ефективності і забезпечення розвитку діяльності аграрного підприємства; збільшення частки доходу аграрних підприємств у бюджеті області; забезпечення продовольчої безпеки. Доведено, що реалізація вказаних у концепції цілей сприятиме збалансованому використанню ресурсів та отриманню конкурентоздатної продукції, зростанню добробуту жителів області, а своєчасний та об'єктивний контроль дозволить підвищити ефективність запланованих заходів. 


Ключові слова


стратегія; концепція; стратегічне управління; аграрні підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Prisyazhnyuk, M. V. (2011). Agricultural sector of Ukraine (condition and prospects). Kyiv [IAE NNC].

Tkachenko, V. G. & Bogachyova, V. I. (2001). Agrarian Reform - a comprehensive solution. Moscow: Book. Svit.

Komov, V. G. (2008). Strategic planning - the most important condition for effective entrepreneurship in agriculture. Agrar. Science, 10, 3-5.

Novikova N. I. (2008). Technology Strategic Management. Vestn. Chelyabinsk. State. Univ., 154-160.

Kotler, Philip & Armstrong, Gary & Saunders, John & Wong, Veronica. (2000). Fundamentals of marketing. Moskow: Williams.

Lupenko, Y. O. & Mesel-Veselyak, V. Y. (2012). Strategic Direction of Agriculture of Ukraine for the period 2020. Kyiv : NSC "IAE".

Strategy for development of the agricultural sector (until 2020) draft. (2012). Kyiv: Nat. sciences. center "Inst Agrar. economy ".

Tkachenko, V. G. & Braginets, N. V. & Bogachyov, V. I. (2000). Fundamentals of marketing activity of the company. Lugansk: Book. Svit.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022