Місце боргових зобов’язань України у державних фінансах

Svitlana Mykolayivna Esh, Olena Andriivna Gnatenko


Анотація


В Україні останнім часом спостерігається активізація процесу здійснення державних запозичень, як внутрішніх, так і зовнішніх, що забезпечує зростання державного боргу. Боргові зобов’язання країни вивчаються в системі державних фінансів і займають значне місце серед досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Визначення державного боргу надається в Бюджетному кодексі України і щорічно при затвердженні Закону про Державний бюджет на наступний рік Верховна Рада затверджує граничні обсяги державного боргу із відповідною розбивкою сум внутрішнього і зовнішнього боргу, а також граничний обсяг надання гарантій.

У статті розглянуто економічну сутність державного боргу, його види, цілі, визначено причини його зростання за умов чинної системи управління, наведено оцінку кредитних взаємовідносин між Україною і Міжнародним валютним фондом. Проведено аналіз окремо державного боргу із поділом його на зовнішній, внутрішній і гарантований.

У державних фінансах важлива роль належить управлінню борговими зобов’язаннями країни, яке передбачає два режими функціонування: нормальний та кризовий. У статті визначено проблеми, які потребують вирішення при кризовому управлінні державним боргом. Кризове управління пов’язане з функціонуванням економіки на межі дефолту. При цьому проблема боргу виникає тоді, коли зростання боргу стає уже некерованим.

Для оцінки боргового навантаження використовують значну кількість показників, найпоширенішими із яких є відношення суми державного боргу до внутрішнього валового продукту, до доходів державного бюджету, до кількості населення країни та інші. У статті проаналізовано відношення державного боргу України до внутрішнього валового продукту за роками, визначено найбільшу і найменшу його частки на кінець відповідного року.

У висновках статті запропоновано заходи, які забезпечать удосконалення системи державних запозичень, основними із яких є розробка стратегій залучення, ефективного використання та моніторингу зовнішньої допомоги, забезпечення системного підходу до міжнародної інтеграції та співпраці, у тому числі запровадження дієвих механізмів прийняття рішень у зовнішньоекономічній сфері.


Ключові слова


державний борг; внутрішній державний борг; зовнішній державний борг; управління державним боргом; оцінка боргових зобов’язань

Повний текст:

PDF

Посилання


Krikunova, V. M. & Danelyuk, K. (2009). State debt of Ukraine: volume, dynamics, structure. Retrieved April 15, 2014, from : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Tavnv/2009_63_2/63_2_8.pdf.

Kozyuk, V. (2009). The problem of public debt in transition economies Ukraine. Finance Ukraine, 5, 85-90.

Pasko, A. (2010). Economic and political aspects of the regulation of public debt: Ukraine and the world. Retrieved April 15, 2014, from : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_biol/Vsnau/2010_2/6Pasko.pdf.

Yaroshevich, N. B. (2009). Public debt management: international experience and Ukrainian reality. Scientific Bulletin, 17.8, 266-271.

Vakhnenko, T. P. (2008). Public debt of Ukraine and its economic consequences. - Kyiv: Altepres.

Budget Code of Ukraine (2010). Retrieved April 15, 2014, from : http: //zakon.rada.gov.ua.

Orlyuk, O. P., Voronov, L. K., Zaverukha, I. B. (2010). Financial Encyclopedia. According Society. - Kyiv.: Yurinkom Inter.

Indicators of Public Debt Ukraine (n.d.). The official website of the Ministry of Finance of Ukraine. Retrieved April 15, 2014, from : http://www.minfin.gov.ua.

Chernjavskaja, V. A. (2014). Loan for three letters. Arguments and Facts in Ukraine, 11, 8.

The safe level of public debt and maintenance costs (n.d.). Retrieved April 15, 2014, from : //www.publicdebt.in.ua/golovna/42.

Kraay, A., Nehru, V. (n. d.). When is external debt sustainable? Retrieved April 15, 2014, from : http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/ Resources / 468980-1190907436115 / 4227097-1255108201687 / WhenIsDebtSus200603.pdf. - Titlefromthescreen.

State Statistics Committee (n.d.). Retrieved April 15, 2014, from : http // www.ukrstat.gov.ua.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022