Об’єктивна необхідність системного аналізу в управлінні операційними витратами підприємства

Maria Igorivna Cherednychenko


Анотація


Вступ. Розкрито сутність поняття “системний аналіз операційних витрат” через визначення системного аналізу як інструменту побудови та дослідження поведінки системи. Обґрунтовано основні концептуальні засади системного аналізу витрат виробництва як важливого інструменту в управлінні, найскладнішим завданням якого є одночасне зниження рівня витрат та підвищення ступеня задоволення потреб споживачів. Сформовано принципи системного аналізу виробничих витрат як методологічної основи прийняття складних управлінських рішень, які мають враховувати множину аспектів, що впливають на витрати виробництва, починаючи з моменту формування виробничих ресурсів та завершуючи собівартістю готової продукції.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних, практичних та організаційних питань, пов’язаних із обґрунтуванням об’єктивної необхідності системного аналізу в управлінні операційними витратами підприємства.

Мета дослідження полягає в узагальненні основних теоретико-методологічних засад системного аналізу як важливої функції системи управління операційними витратами підприємства.

Результатом дослідження є визначення концептуальних засад системного аналізу витрат виробництва як важливого інструменту обґрунтування та розробки ефективного, науково-обґрунтованого управлінського рішення.

Сфера застосування результатів. Запропоновані в роботі теоретико-методологічні основи системного аналізу операційних витрат можуть застосовуватись промисловими підприємствами в процесі управління господарською діяльністю як відкритою соціально-економічною системою.

Висновки. Системний аналіз операційних витрат – це безперервний послідовний процес комплексного та всебічного дослідження витрат виробництва, шляхом розгляду їх як системи, яка складається із упорядкованої множини елементів витрат, вивчення їх взаємозв’язків, взаємозалежностей та взаємообумовленості. Мета аналізу полягає в методологічному науковому обґрунтуванні управлінських рішень щодо оптимізації рівня витрат виробництва при заданих якісних параметрах продукції та оперативному втручанні в процес управління ними. Системний аналіз операційних витрат базується на принципах дедуктивної послідовності, мети, узгодження ресурсів і цілей розгляду, актуалізації системи, безконфліктності, подвійності, цілісності, складності, множинності та історизму. 


Ключові слова


системний аналіз операційних витрат; система управління витратами виробництва; принципи системного аналізу операційних витрат; собівартість виробництва; якість продукції; система; управлінське рішення; завдання системного аналізу

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalchuk, T. N. (2008). Theory of Economic Analysis. Chernivtsi: Ruth.

Davidovich, I. E. (2008). Cost management. Kyiv: Centretextbooks.

Big Encyclopedic Dictionary. Retrieved April 15, 2014, from: http://www. vseslova.ru.

The Economic Dictionary and Encyclopedic Dictionary of Economics and Law. Retrieved April 15, 2014, from: http://www. vedomosti.ru/glossary

Fedoseev, P. N. etc. (1983). Philosophical Encyclopedic Dictionary. Moscow. Retrieved April 15, 2014, from: http://dic. academic.ru/dic. nsf/enc_philosophy.

ModernEncyclopedia. (2000). Retrieved April 15, 2014, from: http://dic.academic.ru.

Dictionary of Business Terms. (2000). Retrieved April 15, 2014, from: http://dic.academic.ru.

Anfylatov, V. S. (2009). Systems analysis to management: learning. benefits. Moscow: Finance and Statistics.

Alekseev, A. L. etc. (2006). Comprehensive economic analysis of economic activity: studies. manual. Moscow: Finance and Statistics.

Gerasimov, B. I. (2011). Fundamentals of the theory of system analysis: quality and choice of studies. Tambov.

Optner, S. L. (1969). System Analysis for Business and Industrial Problem Solving. Moscow. Retrieved April 15, 2014, from: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5775.

Surmin, P. (2003). Systems theory and systems analysis studies. Moscow.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022