Специфічна технологічна пауза як чинник інноваційної дисфункції економіки України

Olena Mykolayivna Nosyk


Анотація


Вступ. Довготривала криза інноваційної діяльності в Україні та необхідність здійснення державою комплексу ефективних заходів, спрямованих на її подолання, суттєво підвищують роль економічної науки, яка розробляє теоретичні засади інноваційного економічного розвитку.

Мета. У статті здійснено порівняльний аналіз характерних рис інноваційної паузи, що зараз притаманна країнам-інноваційним лідерам, і інноваційної дисфункції економіки України.

Метод (методологія). Теоретичну основу аналізу склали гіпотеза інноваційної паузи і концепція економічної дисфункції, що зараз активно розробляються українськими і зарубіжними вченими.

Результати. Сучасний стан інноваційної діяльності в України визначено як системну інноваційну дисфункцію кризового типу, наслідком якої є руйнування функціональних взаємозв’язків і залежностей структурних елементів національної інноваційної системи, що має негативний вплив на соціально-економічний розвиток загалом. Інноваційна дисфункція не є інноваційною паузою, змістом якої є вичерпання енергії розвитку сучасних технологій широкого застосування та запізнення появи нових базисних технологій. Не пов’язана інноваційна дисфункція і з сучасною технологічною паузою, обумовленою вичерпанням можливостей п’ятого та шостого технологічних укладів.

Доведено, що економіці Україні притаманна специфічна технологічна пауза, яка характеризується вичерпанням можливостей розвитку третього і четвертого індустріальних технологічних укладів, технологічним регресом, що гальмує як інноваційний розвиток, так і формування п’ятого і шостого технологічних укладів. Технологічна відсталість є однією з головних причин, що перешкоджає реалізації інноваційної моделі економічного розвитку.

Обґрунтовано, що подолання інноваційної дисфункції економіки України безпосередньо пов’язано із здійсненням її структурного корегування, спрямованого на формування та прискорення розвитку високотехнологічних укладів. З цією метою необхідною є розробка нової концепції інноваційного розвитку національної економіки як методологічної основи переходу від інноваційної моделі до соціально-інноваційної, яка поєднує та реалізує не тільки техніко-технологічні та економічні, а і соціальні чинники економічного розвитку на базі інновацій у різних сферах життєдіяльності суспільства.


Ключові слова


інноваційна дисфункція; інноваційна пауза; технологічна пауза; специфічна технологічна пауза; технологічна структура; структурне корегування; інноваційна модель; соціально-інноваційна модель економічного розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Polterovich, V. (2009). Innovation pause hypothesis and modernization strategy. Economic Issues, 6, 4-22. Retrieved April 15, 2014, from : http://www.twirpx.com/file/322217/.

Fedulova, L. (2011). Innovative pause" and "innovation paradox" Ukraine. Economist, 10, 46-52.

Fedulova, L. I. (2013). Innovative development: the evolution of thinking and awareness of the problems of modern. Economics, 2, 28-47.

Grinin L. (n.d.). What will end technological pause? Retrieved April 15, 2014, from : http://ecpol.ru/blog-portala/779-chem-zavershitsya-tekhnologicheskaya-pauza.html.

Polterovich, V. M. (n.d.). Mechanism of the global economic crisis and the problems of technological modernization. Retrieved April 15, 2014, from : http://spkurdyumov.ru/economy/mexanizm-globalnogo-ekonomicheskogo-krizisa-i-problemy-texnologicheskoj-modernizacii/.

Ukraine in the world. Overview of international codes 2013. (2013). Retrieved April 15, 2014, from : http://www.feg.org.ua/docs/ukraine_inthe_world_2013_ukr_web.pdf.

Internet World Stats. (2014). Retrieved April 15, 2014, from : http: //www.internetworldstats.com/stats4.htm.

Prokhorov, I. A. (n.d.). Starting 7th technological system. Retrieved April 15, 2014, from : http://www.energoinform.org/pointofview/prohorov/7-tech-structure.aspx.

Krichevsky, G. E. (2011). Tehnologic way, the economy of nanotechnology and technology roadmaps nanotekstile (fiber, textiles, clothing) to 2015 and beyond. Retrieved April 15, 2014, from : http://www.nanonewsnet.ru/articles/2011/.

Glazyev, S. (n.d.). Development of the Russian economy in the context of global technological change. Retrieved April 15, 2014, from : http://spkurdyumov.narod.ru/GlazyevSUr.htm.

Fedulova, L. I. (2012). Seventh technological way: Myths, Reality and Prospects. Journal of National University "Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudryy." Series: Economics and Law, 1 (8), 7-17.

New Deal: Reforms in Ukraine 2010-2015. National report. (2010). – Kyiv : NVTSNBUV.

Fedulova, L. I., Bazal, Y. M., Osetskyy, V. L. (2011). The technological imperative of socio-economic development of Ukraine. – Kyiv : NAS of Ukraine; Institute of Economics. and Forecasting.

Shovkun, I. A. (2013). Financial potential technological reproduction in the processing industry in the regions of Ukraine. Economy of Ukraine, 3, 27-37.

Fedulova, L. (2010). Problems of efficiency of scientific system of Ukraine. Journal of NAS of Ukraine, 4, 27-29. Retrieved April 15, 2014, from : http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2010-04/a3.pdf.

Tarasevych, V. A. (2009). Synergy innovation. Economy of Ukraine, 4, 65-73.

Pakhomov, Y. (2009). The problem of developing a national innovation system with the processes of globalization and the global financial crisis Retrieved April 15, 2014, from : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Geopolityka/2009_1/PDF/Pakhomov.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022