ІРО як інструмент залучення інвестицій українськими підприємствами

Oksana Vasylivna Zamaziy


Анотація


Зазначено, що розробці вартісного підходу до управління акціонерними товариствами сприяли певні передумови, серед яких варто виділити конкуренцію на ринку капіталів. Вона виявляється у пошуку джерел інвестування з метою посилення своїх конкурентних позицій. Проте підкреслено, що підвищення інвестиційної привабливості відбувається тому, що зростання ринкової вартості підприємства та його акцій дозволяє акціонерам (інвесторам) отримувати доходи, що втілюються у збільшенні обсягів їх власного капіталу. Підвищуючи свою вартість, підприємства формують передумови для зниження вартості залучення джерел фінансування. Вказано на те, що дослідження у цьому напрямі здійснюються за логічною схемою факторів створення вартості, одним із яких є первинне розміщення акцій (ІРО) на фондовому ринку. ІРО розглядається не лише як сучасний метод збільшення капіталу товариства та побудови іміджу на міжнародній арені, але й спосіб формування його реальної ринкової вартості. Висловлено припущення, що визнання товариства публічним унаслідок лістингу його акцій передбачає не лише відкритий повний доступ до інформації про його фінансово-господарську діяльність, але й у перспективі сприяє зростанню інтересу з боку ринкових контрагентів – від партнерів до інвесторів, формуючи тим самим його ринкову вартість. Для підтвердження теоретичних досліджень проведено аналіз процесу розвитку практики розміщення акцій українськими підприємствами на світових фондових біржах. Зазначено, що для публічного розміщення своїх акцій вітчизняні товариства обирають один з двох майданчиків – Варшавську або Лондонську біржу, керуючись у своєму виборі як обсягами очікуваних інвестицій, так і доступністю вимог до товариств-емітентів. Підтверджено, що пік популярності ІРО серед українських підприємств та обсягу залучених коштів унаслідок його проведення припав на 2007 р., про що свідчать статистичні дані щодо темпів зростання обсягів інвестицій за 2005-2012 рр. Галузева структура такого зростання інвестиційного попиту репрезентована здебільшого підприємствами промисловості. У межах дослідження ланцюга причинно-наслідкових зв’язків: рівень конкурентоспроможності економіки країни – рівень розвитку фондового ринку країни – рівень конкурентоспроможності підприємства – визначення реальної справедливої вартості підприємства, здійснено аналіз переваг і недоліків ІРО вітчизняними підприємствами, наголошуючи при цьому на створенні сприятливих умов для інвестування шляхом удосконалення нормативного регулювання правового поля України з цього питання. Досліджені положення мають універсальний характер і можуть бути застосовані для усієї сукупності інноваційно активних промислових підприємств. 


Ключові слова


фондовий ринок; ринок цінних паперів; акції; емісія акцій; IPO; інвестування; інвестиції; ринкова вартість підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Kyzym, M. O. & Zabrodska, K. M. & Zinchenko, V. A. (2003). Evaluation and diagnosis of enterprise financial stability Kharkiv: INZHEK.

Copeland, T. & Koller, T. & Murrhine, D. (2003). Valuation. Moskow: Olympus-Business.

Kaplan, R. & Norton, D. (2005). Strategy maps. Transformation of intangible assets into tangible results. Moscow: Olimp-Business.

Thompson, A. & Strickland, A. (2007). Strategy management. Moskow : Williams Publishing.

Pestretsova, O. I. & Blotskyy, S. O. (2003). Good magician goodwill. Marketing in Ukraine, 3, 23-25.

Mendrul, O. G. & Lartsev, V. S. (2004). Valuation of intangible assets. Kyiv: LLC "Polygraph-Inform".

Mnykh, O. B. (2009). Marketing in shaping market value engineering enterprise. Lviv: "Lviv Polytechnic".

Momot, T. V. (2006). Value-oriented corporate management: from theory to practical implementation. Kharkiv: KSAME.

The official website of Pricewaterhouse Coopers. (2014). Retrieved April 15, 2014, from: www. pwc.com/ua/ru/capital-markets

Zamaziy, O. V. & Yohna, N. A. (2013). Structural and dynamic analysis of investment processes in Ukraine in terms of their effectiveness. Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky, 3, 109-115.

The socio-economic situation in Ukraine in 2007. (2008). Retrieved April 15, 2014, from: http://ukrstat.org/uk/druk/soc_ek/2007/publ122007_u.html.

Official website UNIAN. (2014). Retrieved April 15, 2014, from: http://economics.unian.ua/stockmarket/714819-publichni-rozmischennya-aktsiy-kompaniy-ukrajini-na-zarubijnih-birjah.html.

Ukraine's Global Competitiveness Index in 2012. (2013). Retrieved April 15, 2014, from: www.uintei.kiev.ua.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022