Фактори впливу на прибуток поліграфічного підприємства

Lina Petrivna Shenderivska


Анотація


Вступ. Підвищення конкурентного тиску в галузі, загострення виявів кризи в економіці актуалізує пошук напрямів стабілізації, підвищення прибутку підприємств.

Мета. Метою статті є якісна та кількісна оцінка факторів, які впливають на прибуток поліграфічного підприємства.

Метод (методологія). Основними методами, які використані в роботі, є: метод порівняльного аналізу – для характеристики особливостей формування потенціалу поліграфічних підприємств залежно від масштабу розвитку; метод аналізу і синтезу – для обґрунтування факторів, які найбільшою мірою впливають на прибуток; методи економетричного моделювання – для побудови моделей прибутку.

Результати. На прибуток впливає розмір, ефективність використання потенціалу підприємства. Істотну частку у структурі ресурсів поліграфічного підприємства становлять основні засоби. Формування технічного потенціалу малих поліграфічних підприємств за рахунок істотно дешевших, часто орендованих основних засобів, порівнюючи з середніми і великими друкарнями, забезпечує першим конкурентну перевагу за ціною у сегменті невеликих тиражів, а також вищий рівень фондовіддачі. За високого ступеня механізації та автоматизації виробництва, кількісна забезпеченість трудовими ресурсами меншою мірою впливає на обсяг виробництва, прибутку підприємства. Велика питома вага матеріальних витрат у собівартості поліграфічної продукції актуалізує питання раціонального формування, використання матеріальної системи для забезпечення прибуткового виробництва. Значимість фінансового потенціалу для розвитку підприємства обґрунтовується залежністю чистого прибутку, господарського результату від структури інвестиційних джерел. Здорожчання ресурсів, неефективне управління дебіторською заборгованістю, уповільнення оборотності оборотних активів обмежують потенціал прогресивного розвитку підприємства. Для обґрунтування рівняння регресії, яке б найбільш адекватно описувало вплив факторів (фондовіддачі, продуктивності праці, матеріаловіддачі, коефіцієнта доходності власного капіталу, коефіцієнта автономії, коефіцієнта оборотності оборотних активів) на величину прибутку поліграфічного підприємства ПАТ «Віпол» побудовано такі функції: лінійну, степеневу і гіперболу Статистична перевірка якості цих моделей виявила доцільність їх застосування для управління прибутком поліграфічного підприємства. 


Ключові слова


прибуток; фактори; розвиток; потенціал підприємства; ефективність; коефіцієнт детермінації; модель прибутку

Повний текст:

PDF

Посилання


Aliyev, S. (2011). Improving the formation and distribution of the profits of the enterprises in the modernization of the economy (on the example of the Samarkand region). Tashkent.

Blank, I. A. (2007). Management of profit. Kyiv: Nick Cente.

Crush, P. V., Klimenko, A. V., Podvihina, V. I. (2012). Financial and economic performance of enterprises: costs, profits. Kyiv: NTU "KPI".

Hutkevych, S. (2011). Investing: Theory and Practice. Poltava: LLC "ASMI".

Hutkevych, S. & Shamanic, A. (2009). Managing the economic resources of the enterprise. Actual problems of economy, 7 (97), 99-105.

Hutorov, O. I, Kucher L. Yu., Kucher, A. V. (2013). The economic bases of forming the profitability of milk production in agricultural enterprises: theoretical and applied aspects. Kharkiv: Tochka.

Buleev, I. P. & Bryukhovetskaya, N. E. (2011). Capitalization companies: Theory and Practice. Donetsk.

Kovalev, V. V. (2008). Cash flow management, income and profitability. Moskow: TC: Welby, Acad Prospect.

Kotliarevsky, Y., Shtanhret, A. M., Melnikov, A. V. (2012). Organizational-economic mechanism of publishing and printing industry in the guarantee information security of Ukraine. Lviv: Ukr. Acad. Printing.

Lepeyko, T. I. & Kotlyk, A. V. (2012). Process approach to managing enterprise's competitiveness. Kharkiv: KhNUE.

Nyzhnyk, I. V. (2012). Office of industrial competitiveness: methods and mechanisms to increase. Khmelnitsky: KNU.

Pogorelov, S. (2010). Evaluation and Simulation of Enterprise. Lugansk: Globus.

Rayevnyeva, A. V. & Berest, M. M. (2012). Curative strategy of industrial enterprise: the mechanism of formation and implementation of the model. Kharkiv: INZHEK.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022