Modern approaches to banking services using information and communication technologies

Bohdan Seniv, Stepan Babii, Liudmyla Nianko


Abstract


Theoretical bases of the concept, content and types of innovative projects in relation to the innovation process are considered, modern technologies of banking services and innovative tendencies of their development are investigated, the current state of financing of innovative projects in Ukraine is analyzed, state financial support for the implementation of innovative projects is evaluated, financial support for innovation processes in the economy; information and communication technologies.


Keywords


innovation; innovative activity; innovative project; economic assessment; efficiency; indicators of economic efficiency; information and communication technologies

Full Text:

PDF

References


Zolotareva, O. V., & Waiting, A. A. (2016). Innovatsiini bankivski produkty ta spetsyfika yikh uprovadzhennia v Ukraini [Innovative banking products and the specifics of their implementation in Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of the Kherson State University. Series: Economic Sciences, 16(1), 112-115 [in Ukrainian].

Egoricheva, S. B. (2011). Metodolohichni zasady orhanizatsii innovatsiinoho protsesu v komertsiinykh bankakh [Methodological principles of organization of innovation process in commercial banks]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 1, 53-57 [in Ukrainian].

Shmigelska, Z. (2014). Bankivski innovatsii: sut, neobkhidnist i rozvytok [Banking innovations: the essence, necessity and development]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 2, 34-41 [in Ukrainian].

Kaminsky, O., Korzachenko, O., & Samchenko, N. (2017). Cloud computing concept in Ukraine: a study of innovative development. Economic Annals-XXI, 167(9-10), 28-31. DOI: 10.21003/ea.V167-06.

Karcheva, I. Ya. (2016). Ekonomichna efektyvnist innovatsiinoi diialnosti bankiv [Economic efficiency of innovation activity of banks] (PhD thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Bilyk, O. I., & Drebot, N. N. (2016). Sovremennyye tendentsii innovatsionnogo razvitiya bankov Ukrainy [Modern tendencies of innovative development of Ukrainian banks]. Retrieved from https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/10223/1/2.pdf [in Russian].

Tri innovatsionnyye modeli bankinga [Three innovative banking models]. (n.d.). Retrieved from: http://iee.org.ua/en/prog_info/23209/ [in Russian].

Hanssen, G. K. (2011). A longitudinal case study of emerging software ecosystem: Implications for practice and theory. J. Syst. Softw., 85(7), 1455-1466.

Innovatsii ukrainskykh bankiv: smartfony, hodynnyky i selfi [Innovations of Ukrainian banks: smartphones, watches and sephi]. (n.d.). Retrieved from: http://svb.ua/news/innovatsii-ukrainskikh-bankiv-smartfoni-godinniki-i-selfi- ?hl=en&page=40 [in Ukrainian].

Goldman Sachs: tekhnologiya blockchain sekonomit bankam do 6 mlrd dollarov v god [Goldman Sachs: blockchain technology will save banks up to $ 6 billion a year]. (n.d.). Retrieved from: https://news.finance.ua/ru/news/-/376715/goldman-sachs-tehnologiyablockchain-sekonomit-bankam-do-6-mlrd-dollarov-v-god.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2022.04.144

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023