Обґрунтування результатного показника сукупного потенціалу підприємства

Lyudmyla Volodymyrivna Potrashkova


Анотація


Вступ. У статті проаналізовано традиційні показники оцінки потенціалу підприємства та зроблено висновки щодо їхніх недоліків, які обумовили мету дослідження.

Мета. Метою дослідження є обґрунтований вибір показника сукупного потенціалу підприємства, який доцільно застосовувати при результатному підході до оцінки потенціалу. Задля досягнення вказаної мети сформульовано вимоги до показника сукупного потенціалу підприємства. Оскільки особливою рисою поняття «потенціал підприємства» є те, що це поняття характеризує діяльність підприємства в динаміці (потенціал підприємства – це, з одного боку, підсумок діяльності підприємства, а з іншого – передумови його майбутніх результатів), то результатний показник сукупного потенціалу підприємства повинен характеризувати потенційні (майбутні) результати діяльності підприємства, які водночас виступають його майбутніми ресурсами. Шуканий показник повинен давати узагальнюючу характеристику потенційних результатів діяльності підприємства загалом. З урахуванням вказаних вимог проведено аналіз різних показників діяльності підприємства з його самовідтворення та з виконання його функцій у суспільстві.

 Результат. Обґрунтовано, що, як результатний показник сукупного потенціалу підприємства, доцільно використовувати його економічний капітал. Цей показник найбільш узагальнено описує результат діяльності підприємства, який виступає передумовою його майбутніх результатів. Тоді оцінкою сукупного потенціалу підприємства виступає множина максимальних значень величини його економічного капіталу, які може досягти підприємство в різних умовах зовнішнього середовища в прогнозному періоді. Показано, що вибір показника економічного капіталу як узагальнюючої характеристики потенціалу підприємства не означає, що поняття «потенціал» дублює поняття «капітал». Величина економічного капіталу є характеристикою сукупного потенціалу підприємства в довгостроковій перспективі, тобто вона характеризує стратегічний потенціал підприємства. Водночас оцінка оперативного та тактичного рівнів потенціалу, а також оцінка ресурсних та функціональних компонентів потенціалу підприємства (виробничого, маркетингового, фінансового, інноваційного) потребує використання цілісної системи різних показників. 


Ключові слова


потенціал підприємства; результатна оцінка потенціалу; показники оцінки потенціалу підприємства; економічний капітал; соціальний капітал; функції підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Kleiner, G. B. (n. d.). Business Strategy: an analytical. Retrieved April 15, 2014, from: http://www.aup.ru/books/m71/pril2.htm.

Zaruba, V. Y. (2013). System-resource approach to business management. Models estimates and analysis socio-economic systems. Kharkiv: INZHEK.

Popov, E. V. (1999). Potential marketing business. Marketing in Russia and abroad, 5, 31-41.

Grinyova, V. M. & Kozyrev, A. V. (2006). Socio-economic problems of innovative development of enterprises. Kharkiv: INZHEK.

Fayzulayeva, K. A. (2011). Evaluation of marketing potential on the analytical stage of the marketing audit. Bulletin of Economics and transport industry, 33, 289-292.

Fomin, P. A. & Starovoytov, M. K. (2006). Features assess the potential of industrial enterprises. Crisis and external management, 2, 27-41.

Trofimrnko, N. A. (2004). Estimation and forecasting of the production potential of the enterprise. Bulletin of Sumy State University, 9 (68), 147-157.

Doroshenko, V. A., Osipov, B. A., Schmidt, Yu. D. (2005). Economic potential of timber enterprises. Herald TSUE, 1, 3-18.

Gavva, V. N. & Bozko, E. A. (2004). Potential of enterprises: development and evaluation. Kyiv : Centre textbooks.

Khanov, A. R. (2006). Economic potential of the company as an object of study. Russian Entrepreneurship, 10 (82), 58-60.

Plekhova, Y. O. & Gorbunov, A. A. (2008). Multilevel model for the formation and evaluation of the economic development potential of the gas industry enterprises of Nizhny Novgorod region. Bulletin of the Nizhny Novgorod University. Lobachevsky, Series "Economics and Finance", 2, 177-184.

Cymbalyuk, S. N. (2011). Methods of assessing the economic potential of the enterprise in terms of a market economy in Russia. Creative Economy, 11(59), 38-44.

Marx, K. & Engels, Fr. (1961). Capital (III Volume). Moscow: State Publishing House of Political Literature.

Popov, D. (2011). Social capital in the network of economic interactions. Kostroma.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021