Сфера харчування населення як природно-соціально-економічна система: методологія формування та розвитку

Leonid Mykolayovych Yatsun


Анотація


З метою комплексного аналізу стану харчування населення регіонів України в статті досліджено функції з виробництва, реалізації та споживання продуктів і послуг харчування, а також основні структури харчового ланцюга від поля до споживача. Методологія дослідження полягає в структурно-функціональному підході до формування системи харчування населення з урахуваннямм суспільного сектору економіки та домогосподарств.

Запропоновано категорію та структуру сфери харчування як міжгалузевого кластера природно-соціально-економічного характеру, розроблено систему показників харчування населення та індикатори функціонування основних галузей та підсистем: агросектору, харчової промисловості, продовольчої торгівлі, ресторанного господарства та домогосподарств. Оцінка стану секторів сфери харчування населення та ефективності їх функціонування є результатом управлінської діяльності та характеризує кінцевий результат використання природно-ресурсної бази та економічного потенціалу системи харчування. Співвідношення характеристик секторів сфери харчування з фактичним станом харчування населення пропонується в якості критерію оптимальності та цільового орієнтиру ефективності управління та розвитку. Розраховано одиничні, комплексні та інтегральні показники функціонування секторів сфери харчування, які в зіставленні з показниками рівня та якості харчування населення відображають ефективність використання потенціалу сфери харчування та ступінь задоволення потреб населення в продукції та послугах харчування.


Ключові слова


сфера харчування населення; міжгалузевий кластер; природно-соціально-економічна система; потенціал секторів сфери харчування; рівень та якість харчування; показники функціонування; критерії ефективності управління та розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Classification of types of economic activity : the National classifier of Ukraine SK 009:2005: Orders Derzhspozhyvstandard Ukraine № 375 from December, 26 in 2005. (2006). - Кyiv: Derzhspozhyvstandard of Ukraine, 2005.

Аltuhov, А. I. (2004). An agroindustrial complex of Russia is the state and prognosis of development. –Moskow: VNIIECH.

Berezin, О. V. (2008). A food market of Ukraine - theoretical-methodological principles of forming and development. Кyiv : Center of educational literature.

Vanhanen, V. V., Vanhanen, V. D. (2000). Studies about a feed.. – Donetsk, Donechyna.

Karsekin, V. I. (1991). Territorial organization of public catering. - Kyiv : High school.

Кnyazev, Е. N., Кurdyumov, S. P. (2002). Grounds of synergetics. – SPb.

Маlygina, V. D. (2011). Methodology of providing of food safety of Ukraine. Dоnez. nation. un-ty of economy and trade the name of Mykhajlo Тugan-Bаrаnоvskiy. Donetsk. DоnNUET.

Melnyk, L. G. (2013). Economy of development. – Sumy. University book.

Prygozhyn, I. R., Stenger I. (1986). Order from chaos. New dialogue of man with nature. – Moskow: Progress, 1986.

Pyatnizkaya, G. Т. (2007). Restaurant economy of Ukraine : market transformations, innovative development, structural orientation. - Kyiv: Kyiv. nation. trade.-econ. un.

Yatsun, L. N. (2013). Feed of population : theory, methodology and practice of management. – Kharkiv, Kharkiv State University of Food Technology and Trade.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022