Методичний підхід до розроблення моделі інноваційно орієнтованої системи управління персоналом

Iryna Olehivna Prodan


Анотація


Вступ. Стаття присвячена проблематиці інноваційного розвитку системи управління персоналом. У роботі розглядається методика розробки математичної моделі, яка є базисом у подальшому вивченні закономірностей та механізмів інноваційно орієнтованого процесу управління працівниками. Особлива увага звертається на функціональні залежності між даними економічно-господарської діяльності підприємства та їх вплив на формування математичних виразів показників інноваційних процесів управління персоналом. У роботі розраховується капіталозабезпечення виробництва як один з фундаментальних економічних показників формування інноваційного потенціалу персоналу.

Метою статті є формування методичного підходу до побудови математичної моделі інноваційно орієнтованої системи управління персоналом. Завдання, які ми ставимо перед собою, є встановлення функцій між основними показниками підприємства, визначення показника капіталозабезпечення виробництва, розробка показника інноваційного потенціалу персоналу.

Метод дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідницької роботи виступають фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених з питань інноваційного розвитку підприємства загалом та управління персоналом зокрема. У нашій роботі для розроблення математичної моделі застосовується метод економіко-математичного моделювання.

Результати дослідження. За допомогою економіко-математичних розрахунків, функціональних співвідношень та причинно-наслідкового моделювання розраховано показник інноваційного потенціалу персоналу, що дає змогу визначити, чи є працівники схильними до інноваційної діяльності. Цей показник надалі дасть змогу реалізувати ідею впровадження в життя механізму розробки інноваційно-орієнтованої системи управління персоналом, що є сильним аналітичним, діагностичним та коригуючим практичним інструментом. 


Ключові слова


інноваційний розвиток персоналу; методичний підхід; система управління персоналом; інноваційно-орієнтована система управління персоналом; інноваційний потенціал; капіталозабезпечення виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakharchyn, H. M. (2011). Theoretical and applied aspects of human resources management in modern conditions. Economics. Management. Entrepreneurship. Scientific Papers of East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, 23.

Chernavskyy, D. S. & Starkov, N. Y.& Shcherbakov, A. V. (2002). About the problems of physical economics. Moscow: UFN, 9.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022