Класифікація корпоративних прав як об’єкт бухгалтерського обліку

Oleksandra Tarasivna Patryak


Анотація


Домінування корпоративного сектору у структурі національної економіки обумовлене стрімким розвитком приватизаційних процесів, що відбувалися в Україні протягом останніх років.

Дослідження проблем класифікації корпоративних прав як об’єкта бухгалтерського обліку є цікавим не лише з позицій теорії, але й практики, оскільки зумовлює цілу низку наслідків як правового, так і фінансового характеру. Визначення єдиного підходу до класифікації корпоративних прав є основою для підвищення достовірності та забезпечення аналітичності інформації, отриманої з системи бухгалтерського обліку корпоративних утворень. Слід зазначити, що корпоративні права хоча і набувають все більшого поширення, однак і на сьогодні залишаються відносно новим та недостатньо дослідженим явищем у діяльності суб’єктів господарювання та фізичних осіб. Ситуація ускладнюється і тим, що в Україні це питання отримало недостатнє висвітлення у науковій та професійній літературі. Отже, вищезазначене свідчить про актуальність досліджуваної теми та про необхідність її подальшого вивчення. Окреслюючи власний погляд на сутність і класифікацію корпоративних прав, зазначимо, що комплекс корпоративних прав складний і містить такі їх види: майнові, немайнові, основні та додаткові, повні, неповні (обмежені), а також корпоративні права на макро-, мезо- та мікрорівнях. Мета статті – розкрити сутність корпоративних прав та відобразити сучасний погляд класифікації корпоративних прав як об’єкта бухгалтерського обліку. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Використано методи теоретичного узагальнення і порівняння для уточнення та поглиблення економіко-правової сутності корпоративних прав. Методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний використовувались для удосконалення класифікації корпоративних прав. Отже, у статті аналізуються підходи до класифікації широкого спектру корпоративних прав у нормативно-правових актах, довідковій та науковій літературі. Висловлюються пропозиції щодо класифікації корпоративних прав для цілей бухгалтерського обліку та контролю. Основна увага звертається на змістовий критерій поділу корпоративних прав, який є визначальним в аспекті їх облікового відображення. 


Ключові слова


критерії класифікації; корпорації; корпоративні права; статутний капітал; акції; дивіденди

Повний текст:

PDF

Посилання


Vinnyk, A. (2004). Commercial law : a course of lectures. Kyiv.

commercial Code of Ukraine // Supreme Council of Ukraine. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Art. 144.

Hlus, N. S. (2000). Corporations and corporate law : concepts, main features and peculiarities of protection. Kyiv.

The Law of Ukraine. On Corporate Income Tax. The Law of Ukraine of 22.05.1997, № 283/97-VR as amended. (1997). Vidomosti Verhovnoyi Rady, 27, 181.

Spasibo-Fateeva, I. & Kibenko, O. & Borisova, V. (2007). Corporate governance. Kharkiv : Pravo.

Kravchuk, V. M. (2005). Corporate Law. Scientific and Practical Commentary law and practice. – Kyiv.

Luchko, M. R. (2012). Basis of preparation of consolidated financial statements. Ternopil: Ternopil National Pedagogical University. V. Hnatiuk.

Nesynova S. V . & Voronko V. S. & Chebykina T . C. (2012). Commercial Law of Ukraine. Kyiv: Center of educational literature.

Pogrebnoy, D. I. (2009). Corporate Law of states : concept, mechanism implementation . Kharkiv.

Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the basic conceptual approaches to improving the management of state corporate rights" of February 11, 2004 № 155. (2004). Retrieved April 15, 2014, from: http://ukrstat.org/druk/coment/answer/answer6.htm

Pylypenko, O. I. (2010). Corporate law in the accounting system. Zhitomyr : SE Kuzminov DL.

Spasibo-Fateeva, I. (2004). The concept of property, property and corporate rights as objects of ownership. Ukrainian commercial, 5, 9-18.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022