Оцінка результативності маркетингового управління інноваційною активністю підприємств

Anzhelіka Volodymyrivna Balabanyts, Olena Volodymyrivna Voyevodzynska


Анотація


Вступ. Умови глобального ринкового середовища актуалізують питання підвищення інноваційної активності підприємств, посилення маркетингової орієнтації їх інноваційної діяльності. Політика переорієнтації інноваційної діяльності на маркетинг передбачає посилення ролі ринку, націленість як виробничої, так і торгової сфер на вивчення потреб і запитів конкретних споживачів і найбільш повне їх задоволення. Ефективне маркетингове управління інноваційною активністю стає запорукою стійкого інноваційного розвитку підприємств і дозволяє досягти достатнього ступеня їх технологічної незалежності, підвищення ефективності та конкурентоспроможності.             

Мета. Як мету роботи, визначено розробку методичного підходу до оцінки результативності маркетингового управління інноваційною активністю підприємств, використання якого дозволить підприємствам комплексно відобразити отримані результати та прийняти відповідно до цього оптимальні управлінські рішення.

Метод (методологія). У статті обґрунтовано методичний підхід до вимірювання результатів маркетингового управління інноваційною активністю підприємств на основі технології рейтингового оцінювання за допомогою таксонометричного методу.

Результати. Розкрито сутність маркетингового управління інноваційною активністю підприємств, розроблено алгоритм рейтингового оцінювання результативності маркетингового управління інноваційною активністю підприємств на основі запропонованої технології рейтингового оцінювання за допомогою таксонометричного методу, наведено результати рейтингової оцінки результативності маркетингового управління інноваційною активністю підприємств харчової промисловості Донецької області. Апробація запропонованого методичного підходу дозволила виявити сильні та слабкі сторони кожного з аналізованих напрямів та визначити їх вплив на загальний рейтинг результативності досліджуваних підприємств. 


Ключові слова


інноваційна діяльність; інноваційна активність; маркетингове управління інноваційною активністю; результативність; рейтингова оцінка; таксонометричний метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Global innovation index. The local dynamics for innovation. (n.d.) Retrieved April 15, 2014, from: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page= gii-full-report-2013#pdfopener.

Characteristics of the innovation activities of enterprises. (n.d.) Retrieved April 15, 2014, from: http://www.uintei.kiev.ua/viewpage. php? page_id = 446.

Illyashenko, S. M. (2010). Marketing. Management. Innovation. - Sumy: Open "Printing House" Papyrus".

Tychinskii, A. V. (2009). Innovation management companies: modern approaches, algorithms, and experience. Taganrog : Univ TSURE.

Fedorenko, V. & Denisenko, N. (2008). Innovative processes in a mixed economy. Kyiv: Peak DSZU.

Khariv P. S. (2003). Innovation activities of enterprises and economic evaluation of innovative processes. Ternopil: "Economic Thought".

Logvynenko, Y. L. (2012). Policreteria rating industry. Efficient economy, 3. Retrieved April 15, 2014, from: http://www.economy.nayka.com.ua

The official website of the State Statistics Committee of Ukraine. Retrieved April 15, 2014, from: http: // www.ukrstat.gov.ua.

Current status and prospects of innovative development industry. (2010). Retrieved April 15, 2014, from: http: // nikolaychuk. at.ua/news/2010111752.

Ukraine in Figures 2012 Statistical Yearbook. (2013). Kyiv: DP "Information and Publishing Center State Statistics Service of Ukraine".

Fedulova L. I. (2007). Innovative development industry in Ukraine: Trends and patterns. Actual problems of economy, 3, 82-97.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021