Шляхи вдосконалення процесу банківського кредитування

Olexandr Leonidovych Lavryk


Анотація


Вступ. Для сучасної вітчизняної економіки ключовим елементом у процесі перерозподілу капіталу залишається банківське кредитування. Воно виступає невід’ємною складовою розвитку економічних відносин та передбачає збереження рівноваги між наявними у суспільстві тимчасово вільними коштами та обсягами ресурсів.

Cаме банківське кредитування здійснює найсуттєвіший вплив на динаміку ВВП, обсяги реалізованих товарів та послуг, індекси споживчих цін, курс національної валюти тощо. Порівняно із впливом, який здійснюють інші суб’єкти фінансового посередництва, аніж банківські установи, банківське кредитування суттєво переважає за всіма аспектами.

Удосконалення механізмів банківського кредитування та його постійний  розвиток залишається одним із основних шляхів виходу України із кризового стану. Скорочення останнім часом банками своєї діяльності у сфері кредитування внаслідок світової економічної кризи та внутрішньої політичної кризи похитнуло економіку нашої держави та помітно вплинуло на показники кредитного портфеля українських банків, динаміка розмірів та структури яких останніми роками бажає кращого.

Мета. Метою є виявлення проблем ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці та розробка підходів, які сприятимуть збалансуванню механізмів банківського кредитування в Україні.

Метод (методологія). Вирішення поставлених задач здійснюється за допомогою методів оцінки та аналізу ризиків і ефективності фінансування, оцінки фінансово-економічних показників діяльності, моделі оптимальної структури кредитного портфеля, статистичних методів.

Результати. Запропонований механізм, де в операціях РЕПО замість цінних паперів використовувати інші активи, перехід права власності на які не потребує суттєвих затрат часу та коштів, або використання  договору лізингу (з правом переоренди) як завуальованої альтернативи кредитної лінії є дієвими та ефективними, особливо у посткризовий період та у час становлення економіки країни. Його використання є перспективним та потребує подальших досліджень з точки зору оцінки ризиків та прибутковості.


Ключові слова


банківські установи; кредитні портфелі банків; інвестиції; фінансові посередники; договір лізингу; факторингова операція; переказний вексель

Повний текст:

PDF

Посилання


The law of Ukraine "On banks and bank activity" from 07.12.2000. (2000).

Tirkalo, R. I. (2001). Banking. – Ternopil: Carte Blanche.

Moroz, А. М., Savluk, М. І., Puhovkina, М. F. (2002). Bank transactions. –Кyiv: КNEU.

Moroz, А. М., Savluk, М. І., Puhovkina, М. F. (2001). Money and credit. - Кyiv: КNЕU.

Kocovcka, P. ,Richakivska, V. (2003). Operations of commercial banks. - Кyiv: Alerta.

Kocovcka, P., Richakivska, V., Tabachuk, G., Grudzevych, Y., Voznyuk , M. (2003). Operations of commercial banks. - Кyiv: Аlеrtа; Lviv: LBI NBU.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022