Кластерний аналіз міжнародних показників людського розвитку в контексті релігійних чинників на основі нейронної мережі Кохонена

Ihor Ivanovych Tkach


Анотація


Вступ. Суть дослідження полягає в з’ясуванні питання, як саме релігійно-ментальні чинники здійснюють вплив на соціально-економічне життя, гальмують чи пришвидшують економічний розвиток. Відповідно об'єктом дослідження стали характерні особливості світових релігій та їхній вплив на соціально-економічний розвиток країн світу.

Мета. За мету поставлено здійснити перевірку на основі поточних даних про показники людського розвитку висунутої робочої гіпотези про те, що переважна більшість високорозвинених країн сповідують протестантизм, а також що всі протестантські країни є високорозвиненими, шляхом застосування методів інтелектуального аналізу даних, зокрема кластерного аналізу як ефективного інструменту класифікації.

Методи. Застосовано метод кореляційного аналізу для перевірки вхідних даних, а також метод кластеризації об’єктів з використанням карт Кохонена, що самоорганізуються на основі нейронної одношарової мережі прямого поширення.

Результати. У результаті проведеного кластерного аналізу отримано множини країн (кластерів), які згруповані за подібними показниками розвитку. Кількість кластерів за алгоритмом Кохонена, який застосований у процесі дослідження, визначається автоматично, зокрема у випадку нашого дослідження було виокремлено 6 кластерів. До кластера найрозвиненіших увійшло 17 країн, переважно протестантського скерування, окрім Японії з власною національною релігією та двох православних країн: Греції та Кіпру.

Аналіз впливу релігійного чинника на показники людського розвитку дозволяє зробити висновок, що протестантські, юдаїстські і конфуціанські суспільства досягають більшого в економічному розвитку, ніж католицькі, мусульманські і православні, оскільки першим притаманні одні й ті ж цінності. Хоча, безперечно, релігію та інші духовно-ментальні характеристики не можна вважати єдиними чинниками, які визначають економічну поведінку, але наше дослідження переконливо показує, що вони мають на неї вагомий і навіть домінантний вплив.


Ключові слова


людський розвиток; духовна економіка; духовні чинники; ментальні чинники; чинники економічного розвитку; кластерний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Blasko, G. (1992). Economic Miracle or economic puzzle? Social Market Economy and its application. Lviv: Svitovyd.

Weber, M. (1994). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Kyiv: Osnovy.

Ivashchenko, M. V. (2012). The impact of religion on the socio-economic situation of the world today. Business Inform, 10, 51-54.

Ivashchenko, M. (2008). Influence of religion as a social institution on economic behavior. Economy: Issues of Theory and Practice: Coll. sciences. articles. WDU, 239, 625-640.

Havrylyshyn, B. (2009). By efficient societies signposts to the future: Report to Rome Club.– Kyiv : Kyiv Univercity.

Gugnin, T. V. (1999). World Religions and ethics of management. Dnipropetrovsk State Medical Academy.

Neyskyy, I. (2006). Classification and Comparison of clastering methods. Intelligence technologies and systems. Collection of Training and methodical works and articles and postgraduate students. Issue 8 / Ed. by Yu. N. Fylyppovych. Moscow: NOC «CLAIM».

Noland, M. (2012). Religion, culture, and economics performance. Retrieved May 15, 2014, from : http://www.iie.com/publications/wp/03-8.pdf.

The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World / Human Development Report 2013. – United Nations Development Programme. Retrieved May 15, 2014, from : http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022