Невизначеність як властивість середовища функціонування промислових підприємств

Marta Ivanivna Kopytko


Анотація


У статті досліджено невизначеність як невід’ємну характеристику середовища функціонування промислових підприємств. У зв’язку з тим, що вона обумовлюється процесом діяльності людей та характером сприйняття, методами передачі та обробки інформації, її класифіковано на невизначеність, передумовою якої є умисне або неумисне викривлення інформації індивідом (працівником), інституційну невизначеність, технологічну та організаційну. Встановлено факт впливу невизначеності умов середовища на сферу гарантування економічної безпеки промислових підприємств, що виявляється через існування викликів, ризиків, загроз та небезпек. З метою побудови процесу підтримки стабільного рівня економічної безпеки промислових підприємств, а також попередження / нейтралізації впливу ризиків / загроз деталізовано структуру процесу підтримки стабільного рівня економічної безпеки з урахуванням впливу ризиків та загроз дотримуватися підходу. Встановлено, що результативність управлінської діяльності щодо мінімізації впливу ризиків та загроз визначається рівнем ризику, рівнем впливу загрози, рівнем можливих втрат та рівнем економічної безпеки промислового підприємства, цю залежність зображено графічно. Для підтримання стабільного рівня економічної безпеки промислового підприємства, що свідчить про високий рівень ефективності діяльності, припустимими є лише низький рівень ризику та низький рівень загрози. За таких умов управлінці можуть приймати рішення, які дозволять підтримувати бажані значення показників діяльності. У випадку вищих значень рівнів загроз та ризиків ускладнюється процес прийняття управлінських рішень, що може призвести до негативних наслідків діяльності та зниження рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання. Результатом дослідження є поділ діапазону рівня економічної безпеки на три зони. Зона 1 характеризується низьким рівнем ризику (загрози), що не створює перешкод для підтримки існуючого рівня економічної безпеки промислового підприємства. У зоні 2 рівень ризику (загрози) є вищим, що зумовлює потребу розроблення комплексу заходів щодо їхньої мінімізації. У зоні 3 найдоцільнішим є використання методів антикризового управління, адже тут можлива втрата майна чи зупинка діяльності промислового підприємства. 


Ключові слова


невизначеність; економічна безпека; промислове підприємство; ризики; загрози; управлінська діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Melnyk, A. (2003). Crisis management organization on weak signals, Abstract of Ph. D. dissertation, Economy and management of a national economy. Moscow.

Holina, A. G., Minochkina, O. N. (2012). Enterprise management under uncertainty, Proceedings of the III All-Ukrainian Scientific Conference of Students' “Problems of management of industrial and economic activities of economic entities”. Retrieved October, 15, 2014, from : http://masters.donntu.edu.ua/2012/fknt/kholina/library/article1.htm.

Kulagin, O. A. (2001). Decision-making in organizations. SanktPeterburg : Sentyabr.

Donets, L. I., Serheyeyeva, O. V. (2014). Scientific and methodological tools control the economic stability of the enterprise risk. Ekonomichnyy nobelivskyy visnyk, 1, 148-154.

Verbytska, G. L. (2004). Managing economic risk. Finansy Ukrayiny, 4, 34-40.

Donets, L. I., Barantseva S. M. (2008). Office of formation of company profits in terms of market forms of management. Donetsk: DonNTU.

Sergeeva, O. V. (2007). Diagnosis economic sustainability as part of enterprise management system, Visnyk sotsialno-ekonomichnyh doslidzhen, 27, 320-326.

Kokoreva, O. V. (2012). Improvement of the economic security of tourism enterprises based matrix "economic security of travel businesses – risk. Ekonomika Kryma, 1(38), 274-277.

Krykavskyy, E. V. (1999). Logistics. Lviv : Lvivska Politekhnika.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022