Сутність та методи оцінки трансакційних витрат на фондовому ринку

Ganna Mykolayivna Kalach


Анотація


Мета. Обґрунтування наукової гіпотези щодо необхідності виокремлення і вимірювання трaнсaкційних витрат як важливого інституційного чинника ефективності фондового ринку, визначення основних типів трaнсaкцій, факторів, які впливають на величину трaнсaкційних витрат, та уточнення методів їх вимірювання.

Методи. Для дослідження сутності, типів та функцій трансакцій на фондовому ринку застосовувалась методологія інституціонального аналізу. Для оцінки рівня трансакційних витрат на фондовому ринку України використовувались ординалістський метод, який передбачає ранжування трансакційних витрат за ступенем їх значущості, і кардиналістський, який полягає у вартісній оцінці витрат на різних рівнях економіки: мікрорівні, мезорівні, макрорівні. Для аналізу інформаційної відкритості ринку було використано метод порівняльного аналізу.

Результати. Досліджено сутність трaнсaкційних витрат на фондовому ринку та методи їх кількісної оцінки. Розкрито зміст та функції основних типів трaнсaкцій, основні чинники, які впливають на рівень трaнсaкційних витрат. Визначено, що для вибору джерел залучення капіталу доцільно використовувати ординалістський підхід до аналізу трансакційних витрат, для вартісної оцінки рівня витрат більш перспективним є кардиналістський метод. Для зменшення рівня трансакційних витрат запропоновано змінити модель розкриття інформації емітентів цінних паперів.

Наукова новизна. На основі використання методології інституціонального аналізу доведено, що трансакційні витрати є важливим чинником ефективності фондового ринку. Уточнено трактування сутності трансакції на фондовому ринку як сукупності дій (взаємодії) економічних суб’єктів у процесі відчуження і привласнення прав на цінні папери, розкрито їх функції. Запропоновано визначення трансакційних витрат фондового ринку як витрат учасників ринку на проведення трансакцій з цінними паперами, які виникають в умовах невизначеності та асиметрії інформації.

Практична значущість. Пропозиції стосовно зміни моделі інформаційної відкритості фондового ринку можуть зменшити витрати учасників ринку на пошук достовірної інформації і трансакційні витрати. 


Ключові слова


трaнсaкційні витрaти; фондовий ринок; методи оцінки трансакційних витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Fama, Eugene F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25, 2, 383- 417.

Nort, Duglas. (1997). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, trans. A. N. Nesterenko, Moscow, Fond Economicheskoy knigi “Nachala”. (In Russian)

Coase, Ronald. 1937). The Nature of the Firm. – St. Petersburg : Ekonomicheskaya shkola.

Arrow K. J. (1985). The Potentials and Limits of the Market in Resource Allocation. Issues in Contemporary Microeconomics and Welfare. – London: Macmillan.

Shastitko, A. (2002). New institutional economic theory. – Moscow : Ekonomichesky fakultet MGU.

Williamson, O. (1996). The Economic Institutions of Capitalism. – St. Petersburg, Lenizdat. (In Russian)

Commons, J. R. (1931). Institutional Economics. American Economic Review, 21, 648-657.

Soto De Hernando. (1995). The Other Path. – Moscow: Catallazy. (In Russian)

Wallis, J. J. & North, D. C. (1986). Measuring the transactional sector in American economy, 1870-1970. - In: Long-term factors in American economic growth. – Chicago.

Vergunenko, M. (n.d.). Analysis of the level of the countries’ transaction costs: trends and prospects for Ukraine. Retrieved October, 15, 2014, from : URL http://www.nbuv.gov.ua/Portal/SocGum/sver/200811/chapters/chapter/chapter1part12.pdf


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022