Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз

Oleksandr Stepanovych Havrylovskyy


Анотація


Вступ. У сучасному світі особливо гостро постає проблема економічних криз локального та глобального характеру. Бухгалтерський облік є унікальним інститутом, що забезпечує порозуміння та керованість у соціально-економічних середовищах різних рівнів. Тому в розвинутих країнах ця спеціальність є необхідною складовою розв'язання глобальних проблем і посідає важливе місце в наукових дослідженнях з економіки. Останнє підтверджується як наявністю в них напрямів, за якими надається ступінь PhDin Ассоunting, так і широким визнанням та застосуванням її наукових рекомендацій. Як приклад, можна навести рекомендації С. А. Діпіази-мол. та Р. Дж. Екклза, підготовлені ще після краху «Еnron». Однак останні події з розміщенням акцій компанії «Facebook» на біржі NASDAQ переконливо засвідчують необхідність посилення наукового забезпечення управління розвитком економіки саме з боку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Адже вагомим підґрунтям загрозливих для світової економіки «віртуальних бульбашок» є маржинальні прогнози й очікування, що мали б бути збалансовані фінансовою звітністю, вдосконаленням облікової оцінки активів (і не тільки їх). Останнє перебуває у сфері відповідальності саме «бухгалтерської» спеціалізації економічних наук.

Мета. Метою вибору стратегії розвитку підприємств за результатами діагностики їх економічного потенціалу є обґрунтування проблеми оцінки теорії та практики бухгалтерського обліку, який є одним з основних елементів, що дає змогу отримати інформацію про майно підприємства, його зобов'язання.

Метод (методологія). Методологічним підґрунтям нашого дослідження є ключові положення сучасної економічної теорії, обліку, наукові концепції вітчизняних і зарубіжних вчених, які розглядають закономірність стратегії розвитку підприємств за результатами діагностики їх економічного потенціалу. Нами використано діалектичний метод для проведення моніторингу основних результатів попередніх наукових досліджень, а також методи: теоретичного узагальнення і порівняння – для з’ясування суті основних положень і понять; наукової абстракції та групування – для визначення критеріїв класифікації за результатами стратегії розвитку економічного потенціалу.

Результати. Здійснено критичний аналіз поняття «економічного потенціалу» та досліджено вартісний вимірник об'єктів бухгалтерського обліку з моменту виникнення подвійної бухгалтерії. У процесі їх проведення постійно змінювалися розуміння і значимість самої оцінки. Передусім це пов'язано з історичним розвитком бухгалтерської науки, розширенням сфери застосування облікової інформації, збільшенням можливостей самого обліку. Завдяки оцінці працівники бухгалтерії зводять гроші, матеріали, ліцензії, іноземну валюту, основні засоби, борги, витрати, нестачі в одну загальну суму (актив) і працюють з нею; і все це завдяки єдиному вимірнику: умовному і безумовному одночасно. 


Ключові слова


економічна криза; вартісна оцінка; бухгалтерський облік; міжнародні стандарти; оцінка за справедливою вартістю; соціально-економічне середовище; фінансова звітність; світова економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Commercial Code of Ukraine №436-IV from 16.01.2003. (2003).

Tax Code of Ukraine №2756-IV of 02.12.2010. (2010). Retrieved October, 15, 2014, from : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/law/main. cgi?nreg = 2755-17.

The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting Ukraine» № 996-XIV of 16.07.99 p. Retrieved October, 15, 2014, from : http://zakon.rada.gov.ua.

Gracheva, R. E. (2008). Encyclopedia of accounting. Kyiv.: Galytski Kontrakty.

Zuk, V. M. (2012). Scientific hypothesis interpretation of accounting as a social and economic institution. Accounting and Finance of AIC, 2, 4-22.

Malyuga, N. M. (1998). Ways to improve the evaluation of accounting: theory, practice and prospects. – Zhutomyr: ZHITI.

Paliy V. F. (2004). Accounting: subjective judgments and objective realities. Accounting, 9, 5-10.

Shvets, V. G. (2008). Accounting theory. Kyiv: Znannya.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022