Вітчизняні та зарубіжні підходи до оцінки культурних цінностей

Olesya Volodymyrivna Kovalenko


Анотація


Вступ. Європейський вибір України, входження до світової соціально-економічної системи потребує приведення законодавства бухгалтерського обліку до загальноприйнятих у міжнародній практиці норм та принципів.

У зв’язку зі спрямованістю стратегічного курсу розвитку України на євроінтеграцію важливе значення має рівень досконалості українського законодавства у сфері збереження, обліку та оцінки культурних цінностей у плані його наближення до європейського.

Протягом багатьох століть людство розробило розвинуту сис­тему охорони та збереження культурних цінностей на національ­ному та міжнародному рівнях. Культурна спадщина України є вагомою частиною всесвітнього культурного надбання. Її належне збереження та використання - це не тільки один із ключових напрямків державної політики, але й показник, за яким оцінюється наша країна на європейському та світовому рівні.

Мета. Перед українською культурою стоять принципово нові, стратегічні завдання, головна мета яких перетворити культуру на потужний чинник суспільного розвитку, на дієвий інструмент реалізації соціально-економічних реформ та забезпечення консолідації всього суспільства.

Метою статті є дослідження вітчизняних та зарубіжних підходів до оцінки культурних цінностей, міжнародного права охорони культурних цінностей, яке характеризується власною системою взаємопов’язаних принципів і норм.

Метод (методологія). Методологічним підґрунтям дослідження є загальні положення діалектичного методу щодо пізнання різних економічних явищ та підходів до оцінки культурних цінностей. Нами було використано загальнонаукові методи: системний підхід щодо досліджуваного об’єкта; загальноприйняті методи аналізу; порівняльний аналіз; синтез і групування даних; факторний аналіз.

Результати. Здійснено критичний аналіз міжнародного права охорони культурних цінностей, принципів і норм, що дозволяють розглядати його як самостійну галузь міжнародного права, яка перебуває у стадії формування й інтенсивно розвивається. 


Ключові слова


культурні цінності; оцінка; експертиза; мистецтвознавець; майнові права; інтелектуальна власність; державний музей; музейні колекції; міжнародне право

Повний текст:

PDF

Посилання


Kapitanski, A. I. (2011). On the use of a comparative approach in determining the value of movable cultural property. Retrieved October 07, 2014, from www.tamoikin.com.

Kapitanski, A. I. (2011). Evaluation of cultural values. On the essence of the contradictions between supporters and "opponents" comparative approach. Retrieved October 07, 2014, from : www.tamoikin.com.

Tamoykin, D. M. & Tamoykin, M. Yu. (2006). Experience with the methods TEC as a single international standard assessment. Bulletin SMAO, 6, 41-50.

Artyukh, T. N. & Indutny, V. V. (2003). Methodological problems of commodity expertise jewelry. Visn. Kyiv. nat. auction. -ekon. Univ., 4, 49-57.

Artyukh, T. N. & Mohilevskyy, V. Ways to improve expertise and state of preservation of cultural values and antiques. Modern problems of commodity. Kyiv: Kyiv. nat. ekon. university.

About culture: the law of Ukraine № 2778 - VI of 14.12.2010r. (2010). Retrieved October 07, 2014, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.

On approval of the state examination of cultural values and fees for its implementation: resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 26.08.2003 № 1343 g. (2003). Retrieved October 07, 2014, from http: // zakon1. rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-п.

Customs Code of Ukraine N 4495-VI of 13.03.2012. (2012). Retrieved October 07, 2014, from http://sfs.gov.ua/mk.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022