Аналіз міжнародних угод України соціального спрямування

Oksana Dmytrivna Hordei


Анотація


Вступ. Україна як невід’ємний елемент міжнародного співтовариства підлягає основним економічним і соціальним стандартам розвитку. Через дотримання ключових положень міжнародних угод, які укладаються країнами у різні періоди свого зміцнення, найбільша увага звертається на соціальний розвиток та механізм соціального захисту громадян, який дозволить підвищити рівень життя населення.

Мета. Метою статті є аналіз основних положень міжнародних угод України, які сприятимуть економічному та соціальному розвитку в контексті угоди про асоціацію з ЄС.

Метод (методологія). Основні наукові методи, які використано в процесі дослідження: системний підхід (під час систематизації основних положень угод, які укладені між Україною та міжнародними організаціями), метод порівняння, синтезу і аналізу (при вивчені динаміки асигнувань, що надаються ЄС іншим країнам-членам), економіко-статистичний метод (у процесі визначення основних значень соціальних стандартів в Україні) та абстрактно-логічний метод (для визначення основних проблем та напрямів удосконалення фінансової політики у соціальній сфері).

Результати. У статті визначено основні соціальні пріоритети в процесі реалізації ключових зобов’язань, які визначені деякими міжнародними угодами України. Розглянуто бідність як об’єктивну категорію, яка притаманна будь-якому суспільству, і вивчено напрями її подолання, що пропонуються розглянутими міжнародними угодами. Проаналізовано значення соціальних стандартів, які використовуються ПРООН для міжнародного порівняння соціального розвитку будь-якої країни і в Україні. Охарактеризовано недоліки, які притаманні угодам про співпрацю, які негативно відбиваються на рівні соціального захисту громадян не тільки України, але й інших європейських держав.

Висновки. Визначено, що, незважаючи на важливість міжнародних угод, відповідальність за підвищення рівня соціальних стандартів лежить на уряді та суспільстві кожної окремої країни. Запропоновано головні напрями реалізації соціальної та економічної політики, що дозволять підвищити рівень життя населення України і наблизити його до міжнародного рівня. 


Ключові слова


соціальна сфера; цілі розвитку тисячоліття; економічний розвиток; соціальний розвиток; бідність; еквівалентний дохід

Повний текст:

PDF

Посилання


Shymkiv, D. (n.d.). Reform Strategy 2020 - European standards of life. Retrieved October 07, 2014, from http://www.president.gov.ua/news/31305.html.

Millennium Development Goals. (n.d.). Retrieved October 07, 2014, from http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/mdgoverview/.

Commission Staff Wokinng Document «Joint Report on Social Protection and Social Inclusion»: Supporting Document. (2007). - Brussels, 6.3.2007 (SEC (2007) 329) / European Commission, Brussels. - March 6. - 2007. - Supporting Paper SEC (2007) 329,. 164 pp. Retrieved October 07, 2014, from : http: // ec. europa. eu / employment_social / social_inclusion / docs / 2007 / joint_report / sec_2007_329_en.pdf. - Text.

Human Development and Ukraine's European Choice: Human Development Report in Ukraine in 2008. (2008). - May. - 124 p. Retrieved October 07, 2014, from http://www.un.org.ua/files/File/ua_full-2.pdf. - Text.

General Assembly Resolution 51/59 Action against corruption. (n.d.). Retrieved October 07, 2014, from http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r059.htm. - Text.

Millennium Development Goals. Ukraine - 2010: National report. (2010). Retrieved October 07, 2014, from http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/Ukraine/MDGs%20Ukraine%202010%20Report%20ukr.pdf.

Delegation of the European Union to Ukraine. (n.d.). Retrieved October 07, 2014, from: http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm. - Name of the screen.

A new strategy for Social Cohesion. Reversed strategy for Social Cohesion. (2004). Approved by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 31 March 2004. Retrieved October 07, 2014, from http: //www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/RevisedStrategy_en.pdf.

Ukraine and SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management). (n.d.). Retrieved October 07, 2014, from http://www.sigmaweb.org/countries/ukraine-sigma.htm.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022