Роль і місце банків на ринку капіталів в Україні

Nazar Ivanovych Kurdydyk


Анотація


Статтю присвячено дослідженню банківських операцій та аналізу масштабів діяльності комерційних банків на вітчизняному ринку капіталів. Опрацьовано основні види операцій комерційних банків на ринку капіталів, розроблено характеристики для їх оцінки із застосуванням зазначених характеристик проведено порівняльний аналіз банківських операцій на ринку капіталів. Проаналізовано динаміку банківських емісій акцій та облігацій на відповідних сегментах ринку капіталів та їх питому вагу серед інших емітентів. Проведено порівняльний аналіз обсягів та структури довгострокового кредитування, отриманого банками та небанківськими фінансовими установами. Дослідження проведено з використанням методів порівняння, індукції, історичного методу, логічного, та методу наукового порівняння. Результати можна використовувати при дослідженні фінансових ринків та ринку капіталів зокрема, аналізу банківської діяльності загалом та дослідженні банківської діяльності на ринку капіталів. Також можна застосувати при вивченні ринку корпоративних облігацій, акцій, кредитного ринку, зокрема ринку довгострокового кредитування. У результаті проведеного аналізу розроблено порівняльну характеристику банківських операцій на ринку капіталів, із використанням запропонованих характеристик проведено порівняння основних банківських операцій на ринку капіталів. Проаналізовано показники динаміки та структури ринку акцій та облігацій, зокрема динаміку банківських емісій акцій та облігацій та їх частку на ринку загалом. Проведено порівняння об’ємів отриманих довгострокових кредитів банками та небанківськими фінансовими установами. Як результат, підтверджено домінуюче місце банків на вітчизняному ринку капіталів. 

 


Ключові слова


ринок капіталів; комерційні банки; акції; облігації; кредит; емісія; розміщення ресурсів; акумуляція ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


The National Bank of Ukraine Bulletin (2014). 08/2014. Retrieved October 07, 2014, from http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4881604.

Dziubliuk, O. V. (2006). The organization of credit and monetary relationships of society in conditions of reforming the economy. Kyiv : Polygrafknyga.

About banks and banking in Ukraine: the Law of Ukraine, № 2121-ІІІ, (2000). Retrieved October 07, 2014, from http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4881604.

About business assotiations: the Law of Ukraine, № 1576-ХІІ (1991). Retrieved October 07, 2014, from http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

The Civil code of Ukraine, № 435-IV part 2, article 1060. (2003). Retrieved October 07, 2014, from http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Shkolnyk, I. O. (2008). The financial market of Ukraine. The current status, and development strategy. Sumy, Mriya.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022