Концептуальні положення щодо визначення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств

Yevgen Vasylyovych Grytskov


Анотація


Метою дослідження є систематизація концептуальних положень щодо визначення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах. У результаті дослідження встановлено відсутність єдиних підходів у цьому питанні. Систематизовано теоретико-методичні положення та виокремлено відповідні підходи до визначення організаційно-економічного механізму управління. Зокрема, у межах структурного підходу основна увага фокусується на структурних елементах організаційно-економічного механізму управління, взаємодія між якими дозволяє забезпечити досягнення поставленої мети. Функціональний підхід передбачає визначення напрямів реалізації організаційно-економічного механізму управління. Модифікований підхід характеризується шляхами формування та використання взаємозалежних елементів, спрямованих на досягнення поставленої мети. У межах цілеорієнтованого підходу основна увага фокусується на меті створення та реалізації організаційно-економічного механізму управління для забезпечення ефективності функціонування й розвитку суб’єктів господарювання.

У межах комплексного підходу враховуються попередні теоретико-методичні здобутки. Він визначається сукупністю ознак і характеристик, які віддзеркалюють формування та використання структурних компонентів інтелектуального капіталу, застосування яких спрямовано на зростання цього капіталу у контексті розвитку підприємств.

Cеред сучасних наукових підходів слід сфокусуватися на тих, де виділені структурні компоненти інтелектуального капіталу, а саме: економічні, які визначаються організацією, плануванням і бюджетуванням, финансуванням, контролем, діагностикою; організаційні, які базуються на напрямах формування та використання служби безпеки на підприємстві, забезпечення її фінансування, визначення показників діяльності, реагування на відповідні відхилення, постійний моніторинг діяльності; тактичні забезпечення шляхом зростання ефективності використання потенціалу, який існує на підприємстві, визначення рівня стійкості стану, можливості реагування до інновацій; стратегічні забезпечення, які визначаються використанням майбутніх можливостей, забезпечення розвитку підприємства, реагування на внутрішні та зовнішні умови; здійснення інтегрованої оцінки стану та рівня використання економічної безпеки на підприємстві.

Отже, поділяючи положення комплексного підходу, ми запропонували визначення поняття “організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств”, що характеризується як сукупність організаційних, економічних, соціальних, технічних складових, які визначаються високим рівнем взаємозалежності та взаємодії, у межах якого враховуються напрями і особливості формування й використання елементів інтелектуального капіталу, його оцінки, що дозволяє розробити управлінські рішення для зростання ефективності формування і використання інтелектуального капіталу на будівельних підприємствах. 


Ключові слова


будівельні підприємства; інтелектуальний капітал; організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом; теоретико-методичні підходи; управління інтелектуальним капіталом; структурний підхід; функціональний підхід; модифікований підхід;

Повний текст:

PDF

Посилання


Mamonov, K. A. Organizational-economic mechanism of stakeholders construction companies: the nature, structure, information protection. Retrieved October, 15, 2014, from : http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-.

Momot, T. V. Kadnychanskyy, M. V., Lobanov, O. A., Rud, N. V. (2010). Cost-oriented organizational and economic mechanism of corporate governance holding companies: combinatorial strategy to obtain benefits. Kharkiv: Factor.

Bubenko, P. T., Tityayev, V. I., Dimchenko, A. V., Taryanykta, A. M. (2010). Depreciation of fixed assets and playback utility company. Kharkiv: KSAME.

Vasilyev, O. V. & Fisun, K. A. (2010). Management of regional development. Kharkiv: KSAME.

Nazarova, G. V. (n. d.). Mechanism of functioning of the corporation as of institutional environment. Retrieved October, 15, 2014, from : http://www.instud.net/40-3/212.pdf.

Mocherny, S. V. (1999). Economics. Kyiv: Academiya.

Piddubna, L. I. (2007). Competitiveness of economic systems: theory, mechanism of regulation management. – Kharkiv : INZHEK.

Hreschak, M. G., Grebeshkova, A. M., Kotsyuba, O. S. (2001). Internal economic mechanism of enterprises. Kyiv: KNEU.

Panfilov, A. (1989). Systemic Approach in enterprise management organization. Moscow: Znaniye.

Kondratenko, N. O. & Goosak, Y. V. (n. d.). Approaches to the formation of state regulation of organizational and resource support engineering industry. Retrieved October, 15, 2014, from : http://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-formirovaniyu-mehanizma-gosudarstvennogo-regulirovaniya-organizatsionno-resursnogo-obespecheniya-mashinostroitelnoy.

Dykan, V. L. & Pisarevsky, I. M. (2002). Economic Mechanism company. Kharkiv: Transport of Ukraine.

Shishkov, J. (1999). Global financial system: the need for reform. Mэymo, 11, 3-8.

Sabluk, P. T., Malik, M. J., Valentine, V. L. (2002). Formation of inter-industry relations: problems of theory and methodology. Kyiv: IAE.

Polenchuk, V. M. & Naumov, O. B. (2011). Economic mechanism of enterprises in the historical experience of market transformation. Economic Innovation, 45, 189-199.

Abalkyn, L. I. (1986). Economic mechanism of society. Moscow: Mysl.

Polozova, T. V. & Ovsyuchenko, Y. V. (2005). Essence of organizational and economic mechanism of functioning of industrial enterprises. Vestnik MSU, 1-2, 63-65.

Savin, S. (n. d.). Organizational-economic mechanism of the dairy industry. Retrieved October, 15, 2014, from : http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/770.pdf.

Arabyants, S. A., Berg, L., Udodov, V. G. (1991). Economic mechanism of the enterprise. Krasnodar: Bk. Publishing House.

Ponomarenko, V. S., Yastremskaya, E. N., Lutskovskyy, V. M. (2002). Mechanism of enterprise management: strategic. Kharkiv: KhNEU.

Lysenko, Yu, Egorov, P. (1997). Organizational-economic enterprise management mechanism. Economy of Ukraine, 1, 86-87.

Kosinskyy, R. A. (2005). Organizational-economic mechanism of managing business [text]: [Abstract. Thesis ... candidate. Econ. Sciences: 08.06.01]. Kharkiv.

Bezrukov, T. L. Sapronov, E. I., Morkovyna, S. S. (2008). Management of competitiveness of the enterprise organization. Moscow: Publishing House "KnoRus".

Palamarchuk, A. M. (2012). Essence and form the organizational and economic mechanism of competitive enterprises. Retrieved October, 15, 2014, from : http://masters.donntu.edu.ua/2012/iem/latyshev/library/5.pdf.

Belaya I. P. & Egorov, P. V. (2004). conceptual model of organizational and economic mechanism for flexible manufacturing systems. Bulletin of Donetsk university. Series B: Economics and Law, 2, 7-16.

Kushniruk, V. S., Ermakov, O. Y., Shebanin, A. V. (2009). Organizational-economic mechanism of effective gardening agricultural enterprises in the region. Mykolayiv: MSAU.

Malicki, A. (n. d.). Organizational and economic mechanism of now: the nature and structure. Retrieved October, 15, 2014, from : http://intkonf.org/malitskiy-aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura/.

Skorobahata, V. (2013). Organizational-economic mechanism of management of the enterprise: the nature and structure. Retrieved October, 15, 2014, from : http://conftiapv.at.ua/publ/konf_21_22_03_2013_r/sekcija_5_ekonomichni_nauki/organizacijno_ekonomichnij_mekhanizm_upravlinnja_dijalnistju_pidpriemstva_sutnist_ta_struktura/59-1-0-2355.

Kloba, L. G. (n. d.). Organizational-economic mechanism of HR. Retrieved October, 15, 2014, from : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14796/1/83_137-138_120506_maket_ena_ntb.pdf.

Cherkasova, S. (2013). Formation of organizational and economic mechanism of the process of strengthening economic security industry. Retrieved October, 15, 2014, from : http://economics. opu.ua/files/archive/2013/No2/22-27.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022