Methodological study of organizational behavior of staff

Roman Mykolayovych Lyepa, Anna Andriyivna Dorofeyeva


Abstract


The article presents the analysis of the different methodological approaches to the management of organizational behavior of personnel in economic systems. The analysis has revealed the limitations and advantages of existing methodological approaches. Usage of the advantages in order to solve the problems identified in the area of personnel management will improve the intangible motivational levers. Also it will help to achieve constructive types of organizational behavior of employees of enterprises. Reflective approach and theory of personnel motivation are the most promising methodological approaches. The use of  conclusions of reflexive approach and the theory of personnel motivation in the management of organizational behavior will allow the managers of enterprises to establish a more effective form of behavior of staff in the organization, improve quality and productivity, competence and interest in the work of the staff, eliminate the manifestation of dysfunctional and destructive types of organizational behavior, while minimizing the cost of enterprise to encourage staff. 


Keywords


management; staff motivation; organizational behavior; productivity; wages

Full Text:

PDF

References


Lyutens, F. (1999). Orhanyzatsyonnoe povedenye. Moskow.

Stadent, K. (1978). Management Review, 8, 56.

Potemkyn, V. K. (2009). Upravlenye personalom. SPb. SPbHUEF, 340, 56.

Ross, L. (1999). Chelovek y sytuatsyya. Perspektyvu sotsyal'noy psykholohyy. Moskow : Aspekt Press.

Bas, V. N. (2010). Upravlenye orhanyzatsyonnum povedenyem. Moskow : Yzd-vo Mosk. humanyt. un-ta.

Voytko, V. V. (2004). Upravlenye povedenyem orhanyzatsyy (na prymere promushlennukh predpryyatyy). Dyssertatsyya na poluchenye nauchnoy stepeny kandydata ekonomycheskykh nauk po spetsyal'nosty 08.06.01 – ekonomyka, orhanyzatsyya y upravlenyya predpryyatyyamy. Khar'kov : Khar'kovskyy natsyonal'nuy ekonomycheskyy unyversytet.

Bohdanova, N. V. (2012). Motyvatsyonnue aspektu trudovoy deyatel'nosty sotrudnykov orhanyzatsyy (na prymere predstavytel'stva Tol'yattynskoho hosudarstvennoho unyversyteta v h. Suzrany). Vektor nauky THU,1(8), 63-67.

Krasovskyy, Yu. D. (2007). Orhanyzatsyonnoe povedenye. Moskow : YuNYTY.

Alyev, V. H. (2004). Orhanyzatsyonnoepovedenye. Moskow : Ekonomyka.

Zaytsev, L. (2005). Orhanyzatsyonnoe povedenye. Moskow : Ekonomyst.

Steers, Richard M. & Porter, Lyman W. (2002). Motivation and Work Behavior. NewYork: McGraw-Hill Book Company.

Lykholobov, E. A. (2011). Mistse orhanizatsiynoyi povedinky v upravlinni pidpryyemstvom. Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalya: nauk. zhurnal. Luhans'k, 10(164). Retrieved October, 15, 2014, from : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/407/21/Liholobov.pdf.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023