Формування внутрішнього документообігу в процесі створення ефективної системи управління інноваціями

Inna Vasylivna Melnychuk


Анотація


Вступ. У статті розглянуто значення раціонального документообігу в частині інновацій з метою створення необхідної обліково-аналітичної бази для ефективного управління інноваційними процесами на підприємствах. Визначено проблеми та основні засади формування в обліку інформації про інновації, а саме порядок створення єдиної інформаційної бази щодо інновацій у внутрішніх первинних документах і звітності для визнання інноваційних витрат та їхньої оцінки з подальшим відображенням на рахунках бухгалтерського обліку.

Мета. Провести аналіз наявної методики та організації обліку інновацій в частині створення ефективної системи оцінки й обліку інноваційних витрат, доходів та результатів у процесі здійснення інноваційної діяльності та запропонувати комплекс заходів щодо організації інформаційного забезпечення управлінського персоналу про реалізацію інноваційної діяльності на підприємстві.

Метод (методологія). У процесі дослідження проблем обліку інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах використано метод формалізації – для вдосконалення первинних документів, регістрів та форм звітності з метою відображення інформації про інновації, та спостереження й анкетування – для розробки пропозицій щодо покращення організації обліку інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах.

Результати. Запропоновано основні підходи до облікового забезпечення управління інноваційними процесами та розроблено регістри й форми внутрішньої звітності для прийняття управлінських рішень у частині оптимізації інноваційних витрат та джерел їхнього покриття, а саме: картки обліку раціоналізаторських пропозицій працівників підприємства; тест-опитування; Відомість аналітичного обліку інноваційних витрат, Відомість аналітичного обліку витрат майбутніх періодів інноваційного характеру. Розроблені первинні документи та регістри для збору та обробки інформації про інноваційну діяльність на підприємствах дозволять: дати достовірну оцінку інноваційних витрат у процесі реалізації інноваційних проектів та програм; визначити джерела покриття цих витрат протягом усього життєвого циклу інновацій на основі експертних оцінок; скласти плановий кошторис інноваційних витрат відповідно до нормативних показників та спрогнозувати майбутні доходи на основі моделювання; проводити аналіз фактичних інноваційних витрат у поточному періоді та розробляти інноваційно-інвестиційні проекти стратегічного значення. 


Ключові слова


інновації; методика обліку інновацій; обліково-аналітичне забезпечення управління інноваціями; організація обліку; внутрішньогосподарський (управлінський) облік; внутрішня документація; внутрішня звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


On Innovation Activity. Law of Ukraine, No. 40-ІV from 04.07.2002 (2002). Retrieved October, 15, 2014, from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Chart of Accounts assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organization, and instruction on the use of the Chart of Accounts assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organization, The order of the Ministry of Finance of Ukraine, No. 291 from 30. 11. 1999. (1999). Retrieved October, 15, 2014, from : http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/z1557-11.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022