Розвиток теоретико-методологічних засад дослідження соціально-трудових відносин у теорії неоінституціалізму

Oleksiy Mykolayovych Laushkin


Анотація


Вступ. Неокласична парадигма – методологічний базис аналізу системи індустріального виробництва і зайнятості – з настанням ери когнітивного капіталізму поступається місцем неоінституціональній теорії, у центрі уваги якої опиняються обмежено раціональні економічні агенти, які здійснюють вибір в умовах високої невизначеності середовища прийняття рішень і необхідності дотримання визначених «правил гри». Розвиток нової методології дозволяє розкрити особливості постіндустріальної системи організації праці, де функція працівника не зводиться до повторення заданих рутинних операцій, а навпаки - розширюється в напрямку найбільш повного використання людського капіталу. У статті доведено важливість редефініції змістовного ядра загальної теорії зайнятості з урахуванням внеску неоінституціональної школи економічної думки і вказує на значний потенціал нової еволюційної соціальної теорії в реформуванні сучасної моделі соціально-трудових відносин.

Мета. Проаналізувати сучасний стан розвитку теоретико-методологічних засад дослідження соціально-трудових відносин.

Метод (методологія). У роботі застосовувалися загальнонаукові методи пізнання: абстракції, аналізу і синтезу, дедукції і індукції, історичного і системного аналізу. У наукову розробку теоретичних і прикладних проблем розвитку теоретико-методологічних засад дослідження соціально-трудових відносин значний внесок зробили вчені О. Амоша, С. Бандур, Д. Белл, Р. Волті, В. Геєць, А. Горц, О. Грішнова, П. Дракер, Д. Зондерман, В. Іноземцев, А. Колот, Е. Лібанова, Н. Лук'янченко, Ф. Махлуп, Д. Норт, В. Онікієнко, М. Порат, Г. Торлак, Д. Хауншелл, Л. Шаульська та ін.

Результати. На основі ретроспективного аналізу теоретико-методологічних підходів до вивчення особливостей соціально-трудових відносин як базової форми взаємодії індивідів і соціальних груп у процесах, обумовлених трудовою діяльністю, було доведено необхідність ревізії окремих положень неокласичної теорії, які належать до проблематики економіки праці, соціальної економіки і політики. Економіка знань висуває нові вимоги до змісту і організації трудової діяльності, метою якої стає не виробництво матеріальних благ, а створення нематеріального знання, образів та ідей. У відповідь на запит практики, в надрах неоінституціоналізму формується нова еволюційна соціальна теорія, що дозволяє ще на крок наблизитися до розуміння мотивів, цільових установок, які формують поведінкові патерни основних учасників соціально-трудових відносин. 


Ключові слова


неокласична теорія; неоінституціоналізм; зайнятість; праця; соціально-трудові відносини; нова еволюційна соціальна теорія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bandur, S. I. (2014). Rozvitok sotsialno-trudovih vidnosin yak peredumova dosyagnennya produktivnosti zaynyatosti naselennya. Rinok pratsi ta zaynyatost naselennya, 1 (38), 8-13.

Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. NewYork: Basic Books.

Gorz, A. (2003). L’immatériel: connaissance, valeuret capital. Paris: Galilée.

Grishnova, O. Sotsialni innovatsii u trudovih vidnosinah: sutnist, vidi, problemi realizatsii v Ukraini. Demografiya i sotsialna ekonomika, 2 (20), 167-178.

Kolot, A. M. (2009). Transformatsiya institutu zaynyatosti yak skladova globalnih zmin u sotsialno-trudoviy sferi. Ukraina: Aspekti pratsi, (8), 3-14.

Machlup, F. (1972). The production and distribution of knowledge in the United States. Princeton: Princeton University Press.

Auzan, A. A. (2011). Institutsionalnaya ekonomika: novaya institutsionalnaya ekonomicheskaya teoriya. Moscow: INFRA-M.

Simon, H. (1951). A formal theory of the employment relationship. Econometrica,3 (19), 293-305.

Kuzminov, Ya. I. (2006). Kurs institutsionalnoy ekonomiki: institutyi, seti, transaktsionnyie izderzhki, kontraktyi. Moscow: Izd. dom GU VSE.

Yellen, J. (2001). Efficiency wage models of unemployment. Information and macroeconomics, 2 (74), 201-205.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022