Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації інновацій

Yulia Ivanivna Bukovetska


Анотація


У статті обґрунтовано важливість інновацій та інноваційної діяльності для підвищення конкурентоспроможності як для окремих підприємств, так і країн загалом. Інноваційний характер економіки бачиться як найважливіший засіб покращення ефективності функціонування господарських систем, підвищення продуктивності праці, і в результаті – поліпшення якості життя населення. Визначено причини виникнення інновацій з боку попиту і пропозиції, а також окреслено етапи досягнення успіху в глобальній конкуренції за виявленою послідовністю «знання – інновації – технологічна перевага – конкурентні переваги – стратегія і стратегічне управління компанією – успіх у глобальній конкуренції». У дослідженні підкреслено необхідність пізнання сутності інновацій з метою ефективного керуючого впливу на інноваційну діяльність. Окрім того, розглядаються різні погляди на поняття «інновація» зарубіжних і вітчизняних вчених. Аналіз їхніх робіт виявив недостатню теоретичну розробленість інноваційної проблематики, що підтверджується відсутністю загальноприйнятого визначення «інновація». Виявлено, що сьогодні науковці дотримуються одного з двох підходів – інновація розглядається як кінцевий результат інноваційної діяльності чи як процес упровадження нововведень, у якому винахід або ідея набувають економічного змісту. Вказано на те, що більшість теоретиків і практиків дотримуються поняття «інновації», прийнятого в Інструкції Осло. Саме його узяли за основу при виробленні нормативно-правової бази з інновацій в Україні. Зазначено важливість виявлення типів інновацій у з'ясуванні всебічної характеристики інновацій, пізнання, осмислення спільного і відмінного з іншими інноваціями. У роботі аналізується багатокритеріальна систематизація інновацій і на її основі запропоновано власний підхід до класифікації інновацій. Зроблено висновок, що систематизація класифікаційних ознак і створення на цьому ґрунті науково обґрунтованої класифікації інновацій має достатньо вагому практичну значущість, оскільки має потенційну здатність дати детальне уявлення про характеристики тієї чи іншої інновації. 


Ключові слова


інновація; види інновацій; інноваційна діяльність; конкурентоспроможність; нововведення

Повний текст:

PDF

Посилання


Tychinsky, A. V. (2009). Management of innovative activity of the companies: modern approaches,algorithms, experience. – Taganrog: TTI YUFU, 32-33.

Shumpeter, J. A. (2008). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. – NJ, USA: Transaction Publ., 89.

Betz, F. (1987). Managing Technology: Competing through new Ventures, Innovation, and Corporate Research. — N. J. : Prentice Hall.

Brian, T. (1989). Managing scientific and technological innovations. – Moscow: Economy.

Fonshteyn, N. M. (1999). Technology transfer and effective implementation of innovations. – Moscow: Academy of National Economy.

Dodgson, Mark & Bessant, John (1996). Effective Innovation Policy: A NewApproach. – Boston: International Thomson Business Press.

Fedulova, L. I. (2006). Innovation economy. – Kiev: Lybid.

Skrypko, T. O. (2011). Innovation management. – Kiew: Knowledge.

Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005), third edition, OECD, 46

Hurunyan, T. V. (2010). Managing of innovative and investment activity. – Novosibirsk: Novosibirsk Academy of Public Service.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022