Обґрунтування мотиваційного механізму туристичного підприємства

Kateryna Igorivna Piligrim


Анотація


Вступ. Розвиток туристичних підприємств на сучасному етапі ускладнюється внаслідок багатьох причин, де однією з головних, на наше переконання, є відсутність дієвих механізмів розвитку мотивації.

Відсутність таких механізмів не дозволяє туристичним підприємствам протистояти негативному впливу чинників і проблем макросередовища і вирішувати практичні проблеми.

У механізмі формування мотивації персоналу повинен бути врахованим не лише процес контролю за діями персоналу, який обслуговує клієнтів, але й інше, більш широке коло питань, для вирішення яких він (механізм) й розробляється та впроваджується на туристичних підприємствах.

Мета. Метою дослідження є обґрунтування мотиваційного механізму туристичного підприємства, для чого вирішено наступні наукові завдання: на основі узагальнення результатів наукових досліджень визначено основу, структуру, мету, суб’єкт та об’єкти, критерії виміру ефекту від упровадження мотиваційного механізму на туристичних підприємствах; визначено чинники впливу на мотивацію персоналу та на формування мотиваційного механізму на туристичних підприємствах; репрезентовано зміст мотиваційного механізму туристичного підприємства.

Метод (методология). Узагальнюючи зміст праць вчених, які вирішують проблеми підприємств інших галузей, вважаємо, що необхідно визначити основу (базис, на який спирається сам механізм), його структуру (основні елементи), мету впровадження, суб’єкт управління та об’єкти, на які зорієнтовано механізм, чинники впливу та формування та одиницю виміру ефекту від упровадження.

Результати. У статті удосконалено класифікацію чинників впливу на мотивацію персоналу та на формування мотиваційного механізму на туристичних підприємствах. Обґрунтовано мотиваційний механізм туристичного підприємства та наведено зміст.

Отже, актуальним науковим завданням є відбір і класифікація чинників розвитку мотивації персоналу туристичних підприємств. Над цим напрямом наукових досліджень сьогодні працюють вчені-економісти кафедри туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 


Ключові слова


внутрішнє середовище; зовнішнє середовище; механізм; мотивація; персонал; розвиток; туристичне підприємство; чинник

Повний текст:

PDF

Посилання


Plugar, E. V. (2010). Organization of control of service processes in enterprises of tourist-recreational complex: Dis .. PhD. ekon. sciences specials. 08.00.04 - Economy and management of enterprises (enterprises of tourist and recreational complex). - Simferopol : Tauride National University named after V. I. Vernadsky.

Goncharov, V. N. (2008). Improved human resource management through the development of motivation. Human Resource Management in the training of managers: Sat. international materials. scientific. -prakt. Seminar 3-4 November 2008 (pp. 19-23). Voronezh; Voronezh State. University Press.

Peregudova, T. V. (n. d.). Methodological aspects of evaluation factors motivate staff by work activity ranking based on the degree of coherence of their views. Collection. Science. Intern works. Science. -prakt. Conf. "Modern problems of human capital management.", 70-79.

Cherkasov, A. (2010). Formation of motivational mechanism in the management of staff processing enterprises of APC: Abstract dis ... .. Candidate of Economics. Science, spec. 08.00.04 - Economics and business management. Luhansk: Luhansk National Agrarian University.

Zyablytsev, D. V. (2012). Office staff motivation trading on the principles of logistics: Abstract dis ... .. Candidate of Economics. Science, spec. 08.00.04 - Economics and business management. Donetsk, Donetsk National University of Economics and Trade after M. Tugan-Baranovsky.

Popova, O. (2006). Features of the system of motivation in the process of strategic management. The Economist, 12, 52-54.

Denisenko, I. A. & Tkachuk P. Y. (2009). Workforce motivation farms. Bulletin of Donetsk National University. Donetsk, 101-105.

Moroz, O. S. (2009). Specifics of personnel management in the context of the economic crisis. Bulleting of Donetsk natsіonal unіversitet, 224-229.

Tuzhylkina, A. V. (2009). Motivation work as a tool for human resource management in today's economic development. Bulletin of Donetsk National University. - Donetsk, 2009, 126-131.

Harvat, O. A. (2005). Regulation of payment of the administrative staff at industrial enterprises in the modern business environment: dis ... .. Candidate of Economics. Science, spec. 08.06.01 - Economics, organization and management of enterprises. - Khmelnitsky, Khmelnytsky National University.

Dolishniy, M. I. & Ryndzak, O. T. (2002). Theoretical and applied aspects of formation of motivation. Regional perspective, 3-4, 113-115.

Zheglov, L. H. & Bogynya, D. P. (2002). Motivation of labor in the economy market organization. Regional perspective, 3-4, 22-23.

Kryschenko, L. V. & Kryschenko, S. V. (2002). Formation of a new mechanism of labor motivation in terms of transitions. Regional perspective, 3-4, 216-217.

Yadravskyy, D. M. (2004). Motivation work as part of the economic strategy of the enterprise: Abstract. dis ... .. Candidate of Economics. Science, spec. 08.06.01 - The organization, management, planning and regulation of economy. Dnipropetrovsk: Dnepropetrovsk University of Economics and Law.

Chernushkina, O. (2007). Motivation in the mechanism to increase productivity: Abstract dis ... Candidate of Economics. Science, spec. 08.00.07 - demography, labor economics, social economics and politics. Kyiv: Kyiv National Economic University.

Bogynya, D. P. (2006). Competitiveness of labor: methodological aspects. Journal of East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, 11(105), 6-12.

Danyuk, V. M. & Chernushkina, A. A. (2006). Features Conceptual study the effectiveness of personnel motivation. Journal of East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl,11 (105), 55-62.

Yeskov, O. L. (2006). Development of motivational mechanism of labor in the production management of large enterprises: Abstract dis ... Dr. Sc. Science, spec. 08.09.01 - demography, labor economics, social economics and politics. - Donetsk Institute of Economics and Legal Studies National Academy of Sciences of Ukraine, 2006.

Zawadzki, J. S. (1998). Management. Kyiv: Ukrainian-Finnish Institute of Management and Business.

Porshneva, A. G., Razu, M. L., Tikhomirov A. V. (2003). Management: Theory and Practice in Russia. Moskow: FBK.

Levasheva, L. (n. d.). Influence of motivation system to attract workers / Levasheva L., N. Savin // Collection. Science. Intern works. Science. -prakt. Conf. "Modern problems of human capital management." - Lugansk, VNU.

Meskon, M., Albert, M., Hedouri, F. (1992). Principles of Management. Moskow: Business.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022