Теоретичні основи дослідження вмотивованості суб’єктів інвестування у людський капітал

Oksana Volodymyrivna Zakharova, Victoria Volodymyrivna Kolobova


Анотація


Статтю присвячено вмотивованості суб’єктів-потенційних інвесторів, у ролі яких можуть виступати наймані працівники, підприємства та держава, щодо здійснення інвестицій у формування, розвиток та нагромадження людського капіталу. На основі аналізу наукової економічної літератури визначено основні етапи формування мотивів суб’єктів до діяльності, а саме: виникнення потреби та усвідомлення необхідності її задоволення; оцінка ситуації, обставин (визначення можливостей задоволення потреби); уявлення бажаного блага (результату); на основі наведених етапів формується конкретна мета та приймається рішення щодо дій. Передбачається, що аналогічним способом може формуватися вмотивованість суб’єктів економіки щодо здійснення інвестицій у сфері нагромадження та розвитку людського капіталу. Встановлено, що мотивація відіграє важливу роль при прийнятті рішення потенційним інвестором щодо здійснення інвестицій у людський капітал, оскільки саме вмотивованістю суб’єкта обумовлюється рівень ефективності таких інвестицій. При цьому кожен із вказаних суб’єктів економіки при здійсненні інвестицій у людський капітал керується власними потребами, інтересами та цілями, що спонукають їх до відповідних дій. Так підприємства прагнуть задовольнити свої економічні інтереси, натомість працівники і держава, крім економічних результатів, зацікавлені в отриманні соціальних ефектів від здійснення таких інвестицій. 


Ключові слова


інвестиції у людський капітал; інвестиційна активність; вмотивованість суб’єктів інвестування; мотиви до діяльності; економічні інтереси; соціальний ефект інвестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Podra, O. P. (2012). Investment reproduction of human capital and its impact on socio-economic development of the country. Bulletin of KNU. Economic sciences, 1, 217-221.

Semykina, M. V. (2004). The economic motivation of investment into the enterprise human resource development. Actual problems of economy, 5, 178-185.

Hvozdyk, N. M. (2014). The importance of social partnership in stimulating investments into human capital in the system Ukoopspilka. Financial space, 2 (14), 16-20.

Zaklekta-Berestovenko, O. S. (2008). The efficiency of the investments in personnel development of the enterprise. Abstract of thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.04 “Economics and management of the enterprises”, Kyiv, 20 p. (ukr).

Savchenko, V. A. (2012). Stimulating the professional training of workers in an unstable economy. Actual problems of career guidance and professional training for population: materials of IV International Scientific and Practical Conference, Ukraine, Kyiv, 29-30 Nov. 2012. (pp. 144-155). Kyiv: ІPK DSZU.

Zaloznaya, G. M. (2014). Management of human capital development in Russia under the conditions of the economy based on knowledge creation. XII All-Russian Conference of Management Problems VSPU-2014.russian Federation, Moscow, 16-19 Jun 2014. (pp. 5984-5995). Moscow: IPU RAN. Retrieved October, 15, 2014, from : http://vspu2014. ipu.ru/proceedings/Start.pdf.

Proka, N., & Lovchikova, Ye., & Polukhin, F. & Kuznitsova, T., Kameneva, K. (2013). Forming of the effective mechanism of human capital management in conditions of innovative development of the regional agricultural sector. Orel: Kartush 2013.

Muzychenko-Kozlovskyi, A. V., & Kolodiychuk, A. V. (2011). Basic elements of mechanism of reason of labour. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 21.6, 361-367.

Fіshchenko, O. N. (2010). Forming of mechanism of motivation of innovative activity of enterprise. Bulletin of Zaporizhzhya National University, 3(7), 84-92.

Аndrus, О. І. (2013). The motivation factors of management of personal activity. Efficient Economy, 6. Retrieved October, 15, 2014, from : http://www.economy. nayka.com.ua.

Ilina, I. V. (2003). Socio-economic mechanism of motivation of work in enterprises of the fuel and energy complex. Abstract of thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.05 “Economy and management of national economy”, Samara, 24 p. (rus).

Trostin, A. S. (2007). Human capital and the role of motivation in its functioning. Abstract of thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.01 “Economic Theory”, Yaroslavl, 25 p. (rus), Retrieved October, 15, 2014, from : http://economy-lib.com.

Anokhov, I. V. (2001). Motivation investment activity of economic entities. Abstract of thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.01 “Economic Theory”, Irkutsk, 20 p. (rus). Retrieved October, 15, 2014, from : http://economy-lib.com.

Molozhavyy, V. M., & Nemirovskaya, A. A. (2007). Foreign experience of investment in human capital Relations and Froreign Investment Attraction: Regional Perspective, 3, 975-98.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022