Фундаментальний аналіз у прийнятті інвестиційних рішень на фондовому ринку

Pavlo Mykhaylovych Likhnovskyi


Анотація


Вступ. Визначення справедливої вартості будь-якого активу є творчим та досить складним завданням, вирішення якого вимагає від аналітика чіткого розуміння різноманітних економічних процесів та явищ. Тому здійснення коректного та об’єктивного аналізу потребує високого рівня професіоналізму, чіткого розуміння факторів, що впливають на результат оцінки, точного знання методик і підходів аналізу. Проведення аналізу цінних паперів необхідно з метою прийняття грамотних управлінських рішень щодо фінансових інвестицій. В умовах вітчизняної економіки визначення справедливої вартості акцій та формулювання висновку щодо їхньої інвестиційної привабливості є особливо складним завданням. Практичні проблеми, пов’язані із побудовою довгострокових макроекономічних та галузевих прогнозів; обмеженість українського фондового ринку; відносно невелика кількість угод купівлі-продажу, а також невеликий обсяг доступної достовірної фінансової інформації про емітентів та угоди суттєво ускладнюють роботу аналітика. Класичні методи оцінки ринкової вартості емітента та прогнозування коливання цін на його цінні папери базуються на двох принципово відмінних підходах – фундаментальному та технічному. Проблематика використання фундаментального аналізу для оцінки цінних паперів на фондовому ринку розкривається у працях багатьох вчених-економістів. Однак, незважаючи на значну розробленість цієї теми, питання застосування фундаментального аналізу залишаються дискусійними. Тому актуальним є дослідження використання фундаментального аналізу в умовах вітчизняного фондового ринку як інструмента підвищення ефективності прийняття інвестиційних рішень, зокрема розробки алгоритму проведення такого аналізу з позицій доходності, ризику та ліквідності.

Мета. Дослідити теоретичні засади фундаментального аналізу та порівняти підходи до його проведення для розробки алгоритму здійснення аналізу інвестиційної привабливості цінних паперів та рекомендацій щодо ухвалення інвестиційних рішень на вітчизняному фондовому ринку.

Метод (методологія). У статті застосовано методи індукції та дедукції, порівняльний аналіз, метод абстракції і формальної логіки для узагальнення поглядів вчених щодо поняття “фундаментальний аналіз” та уточнення його економічної сутності. Для розробки алгоритму проведення аналізу інвестиційної привабливості цінних паперів на основі фундаментального аналізу використано аналіз та синтез, індукцію і дедукцію, порівняння, групування та графічний метод для наочного ілюстрування.

Результати. Уточнено трактування сутності поняття “фундаментальний аналіз”, що розглядається як процес дослідження ключових факторів, які впливають на курс цінного паперу з метою встановлення справедливої вартості активу, ризиків інвестування та очікуваної доходності для прийняття раціональних управлінських рішень. З'ясовано, що ключовий принцип фундаментального аналізу базується на тому, що істинна цінність цінного паперу емітента може бути зіставлена з його фінансовими характеристиками. Встановлено, що аналіз інвестиційної привабливості цінних паперів, який заснований на принципах фундаментального аналізу, повинен володіти чітким дедуктивним спрямуванням дослідження – від глобальних оцінок через макрорівень до розгляду на макрорівні цінних паперів окремого емітента. Запропоновано алгоритм аналізу інвестиційної привабливості цінних паперів для ухвалення інвестиційних рішень на фондовому ринку. 


Ключові слова


оцінка; інвестиційна привабливість; цінні папери; емітент; справедлива вартість; акція

Повний текст:

PDF

Посилання


Kottl, S., Miurrei, R. F., Blok, F. E. (2000). Analysis of Securities. Moscow: Olymp-Biznes.

Thomsett, M. C. (1998). Mastering Fundamental Analysis: How to Spot Trends and Pick Winning Stocks Like the Pros. Chicago: Dearborn Financial Publishing, Inc.

Sharp, W., Aleksander H., Beily, J. (2001). Investytsyy. Moscow: INFRA-M.

Schwager, J. D. (1996). A Study Guide for Fundamental Analysis (1st ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.

Kim, H. (1996). Fundamental analysis worldwide : investing and managing money in international capital markets. New York: John Wiley & Sons.

Clark, P., Bayoumi, T., Bartolini, L., Symansky, S. (1994). Exchange Rates and Economic Fundamentals: A Framework for Analysis. International Monetary Fund.

Tsarikhin, K. S. (2008). Fondovyi rynok i mir. Moscow: EKSMO.

Sohatska, O. (2008). Birzhova sprava (2nd ed.). Ternopil: Kart-Blansh.

Krunuchanskyi, K. V. Tupologuya fundamenyalnukh faktorov kak osnova fundamentalnogo analuza runka tsennukh bumag. Retrieved October 07, 2014, from http://www.mirkin.ru/_docs/article02-008.pdf.

Naiman, E. L. (2000). Treider-Investor. Kyiv: VYRA-R.

Body, Z., Keyn, A. & Markus A. (2008). Printsupu investutsii (4th ed.). Moscow: “Viliams”.

Ivanov, A. P. (2006). Finansovye investutsuu na runke tsennukh bumag (2nd ed.). Moscow: “Dashkov i K”.

Tvardovsyi, V. V. (2006). Sekretu birgevoi torgovli: torgovlia aktsiyamu na fondovukh burzhah (3rd ed.). Moscow: Alpina Biznes Buks.

Damodaran, A. (2004). Investutsuonnaya otsenka. Instrumentu i tekhnika otsenku liubukh aktyvov. Moscow: Alpina Biznes Buks.

Grekhem, B., Tsveikh, D. (2009). Razumnyi investor. Moscow: “Viliams”.

Baffett, U. (2005). Esse ob investutsuyakh, korporativnukh finansakh i upravlenii kompanyyamu. Moscow: Alpina Biznes Buks.

Yakimkin, V. (2008). Fundamentalnyi analiz. Moscow: Omega-L.

Degtyareva, O. I., Korshunovs, N. M., & Zhukova, E. F. (Eds.). (2004). Rynok tsennukh bumag i birzhevoe delo. Moscow: YUNITA-DANA.

Ritchie, J. C. (1996). Fundamental Analysis: A Back to the Basics Investment Guide to Selecting Quality Stocks (Rev. ed). Irwin Professional Pub.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022