Облік зменшення корисності довгострокових біологічних активів садівництва

Vira Viktorivna Мykhal’s’ka


Анотація


Вступ. Втрати від зменшення корисності довгострокових біологічних активів садівництва можуть бути зумовлені природно-кліматичними умовами, залежними від часу біологічними процесами, відсутністю системи управління якістю продукції та контролю за її показниками, науковими дослідження і розробками в галузі, а також іншими економічними факторами. Водночас наголошено, що потреба у розрахунку втрат від зменшення корисності продиктована: принципом обачності, який використовується при підготовці фінансової звітності; вимогами стандартів бухгалтерського обліку, які передбачають їх урахування при визначенні залишкової вартості довгострокових біологічних активів садівництва; можливістю планування щорічного переліку та розміру витрат, необхідних для відновлення корисності та своєчасного відтворення багаторічних насаджень.

Мета. Метою статті є вивчення стану й удосконалення організації та методики обліку втрат від зменшення корисності довгострокових біологічних активів садівництва.

Методологія. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. У постановці проблем статті використано методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний для визначення факторів, які зумовлюють зменшення корисності довгострокових біологічних активів садівництва. Методи узагальнення, порівняння, аналізу та синтезу застосовано при розробці методики обчислення втрат від зменшення корисності та субрахунків аналітичного обліку.

Результати. Виходячи із вищезазначеного, розглянуто і удосконалено методику оцінки втрат та розроблено форму розрахунку на основі використання витратного підходу. Зокрема, розкрито та обгрунтовано порядок коригування вартості відшкодування на індекс цін на промислову продукцію та тарифи на послуги, спожиті в сільському господарстві, вартість загиблих дерев (кущів) та коефіцієнт фактичного стану багаторічних плодово-ягідних насаджень. У зв’язку з цим запропоновано субрахунки аналітичного обліку втрат від зменшення корисності та вказано на необхідність внесення змін в облікову політику госпрозрахункових підприємств та бюджетних установ. 


Ключові слова


довгострокові біологічні активи садівництва; вартість відшкодування; втрати від зменшення корисності; залишкова (балансова) вартість; зменшення корисності активів; уцінка вартості довгострокових біологічних активів садівництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Herun M. I. & Gerasym, M. P. (2009). Evaluation of perennial plants. Ahroinkom, 10, 26-31.

National provisions (Standard) 1 "General Requirements for Financial Reporting": Order of the Ministry of Finance of Ukraine 28.02.2013. № 336/22868 (2013). Retrieved October, 15, 2014, from : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=340510&cat_id=293533.

National provisions (Standard) public sector 121 "Fixed Assets": the order of the Ministry of Finance of Ukraine 12.10.2010. № 1202 (2010). Retrieved October, 15, 2014, from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10.

The national provisions (Standard) public sector 101 "Presentation of Financial Statements": Order of the Ministry of Finance of Ukraine 28.12.2009. № 1541. (2009). Retrieved October, 15, 2014, from : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main? & Cat_id = 83023 & stind = 11.

National provisions (Standard) public sector 127 "Impairment of Assets": Order of the Ministry of Finance of Ukraine 24.12.2010 № 1629. (2010). Retrieved October, 15, 2014, from : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main? Cat_id = 83023.

Standards within which compensation is made in viticulture, horticulture and hop, reporting forms and a list of mechanisms and technology: the order of the Ministry of Agriculture and Food of Ukraine 19.06.2012 № 365. (2012). Retrieved October, 15, 2014, from : http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1114-12.

Tax Code of Ukraine on 02.12.2010 р. № 2755-VI. (2010). Retrieved October, 15, 2014, from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Provision (Standard) 28 "Impairment of Assets": Order of the Ministry of Finance of Ukraine 24.12.2004 № 817. (2004). Retrieved October, 15, 2014, from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05.

Regulation (Standard) 30 "Biological Assets": the order of the Ministry of Finance Ukraine 18.11.2005 р. № 790. (2005). Retrieved October, 15, 2014, from : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=293533&stind=21.

Regulation (Standard) 7 "Fixed Assets": the order of the Ministry of Finance of Ukraine 27. 04.2000 р. № 92. (2000). Retrieved October, 15, 2014, from : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=340510&cat_id=293533.

Yatsunska O. S. (2012). Problems displaying impairment of fixed assets. Economics. Series: Economy and Management: Collected Works, 9 (34), 594-601.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022