Формування методичних підходів до бюджетування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування

Natalia Ivanivna Samburska


Анотація


Вступ. Зношеність об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення, загострення виявів кризи в економіці зумовлюють необхідність планування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування. У публікації обґрунтовано, що прогнозування показника капітальних інвестицій, який передбачає придбання, капітальні ремонти, поліпшення (реконструкцію, модернізацію) основних засобів, є важливим етапом на шляху розробки планів та бюджетів фінансового забезпечення виробничого процесу. При цьому необхідно враховувати особливості діяльності суб’єктів господарювання та структуру залежних та результативних показників.

Мета. Метою статті є удосконалення методичних підходів до якісної та кількісної оцінки впливу показників капітальних інвестицій, джерел їх фінансування для подальшого бюджетування.

Метод (методологія). Основними методами, які використано в статті, є: метод порівняльного аналізу – для характеристики особливостей застосування різних методичних підходів до прогнозування; метод аналізу і синтезу – для обґрунтування факторів, які найбільшою мірою впливають на капітальні інвестиції (придбання, капітальний ремонт, поліпшення (реконструкцію, модернізацію) основних засобів; методи економетричного моделювання – для побудови моделей залежності суми капітальних інвестицій від джерел їх фінансування, аналіз Фур’є – для побудови моделі прогнозування залежного показника.

Результати. Запропоновано алгоритм прогнозування і відповідно бюджетування капітальних інвестицій в основні засоби підприємств водопостачання і водовідведення. Проведено аналіз за цим алгоритмом та доведено можливість його практичного використання на підприємствах. Доведено, що застосування поліноміального тренда під час прогнозування на початковому етапі дозволяє усунути похибки, допущені раніше, але на кінцевому етапі потребує ретельної перевірки на відповідність критеріям якості моделі. Зроблено висновок про те, що, якщо у розрахунках має вплив циклічна складова, то розрахунки параметрів цієї компоненти доцільно проводити шляхом її розкладання у ряд Фур’є. Такий підхід підвищить точність і якість прогнозування наявних джерел фінансування та планування (бюджетування) капітальних інвестицій в основні засоби. 


Ключові слова


амортизаційні відрахування; капітальні інвестиції; кореляційно-регресійний аналіз; основні засоби; підприємства водопостачання; ряди Фур’є; тренд

Повний текст:

PDF

Посилання


Anderson, T. (1976). Statisticheskij analiz vremennyh rjadov. Moskva: Mir.

Afanas'ev, V. N. & Juzbashev, M. M. (2010). Analiz vremennih rjadov i prognozirovanie. Moskow : Finansy i statistika ; Infra-M.

Nikitin, A. Ja. & Sosunova, I. A. (2003). Analiz i prognoz vremennih rjadov v jekologicheskih nabljudenijah i eksperimentah. Irkutsk: Izd-vo: Irkutsk. gos. ped. un-ta.

Horkunenko, A. B., Lupenko S. A., Osukhivska, H. M., Stadnyk, N. B. (2012). Informatsiina tekhnolohiia modeliuvannia, analizu ta prohnozuvannia tsyklichnykh ekonomichnykh protsesiv. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, 2, 167–176.

Kozmenko, S. Vasylieva, T., Leonov, S. (2011). Vykorystannia riadiv Furie dlia formalizatsii struktury finansovoho rynku Ukrainy. Ekonomyist, 2, 15–19.

Smagin, D. M. & Gorlova, T. V. (2012). Mnogofaktornyj regressionnyj analiz s pomoshh'ju MS Excel. Visnyk KrNU im. Mykhaila Ostrohradskoho, 77 (6/2012), 39–42.

Khobta, V. M., Lavryk U. V., Popova, O. Yu., Shylova, O. Yu. (2009). Mekhanizmy zabezpechennia rozvytku pidpryiemstv : ekoloho-ekonomichnyi aspect. Donetsk : DVNZ «Donetskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet».

Tkachenko, A. M. (2009). Vyznachennia, vydy biudzhetiv ta yikh rol v antykryzovomu upravlinni pidpryiemtvom. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2, 145-148.

Samburska, N. I. (2014). Udoskonalennia metodychnoho pidkhodu do analizu ta prohnozuvannia dokhodu vyruchky vid realizatsii. Problemy i perspektyvy rozvytku bukhhalterskoho obliku, analizu ta kontroliu v umovakh hlobalizatsii ekonomiky. Poltava : PUET.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022