Системний підхід та імітаційне моделювання – основа управління сучасним підприємством

Inna Anatoliyivna Gerasymovych


Анотація


У публікації узагальнено розуміння основних складових управління сучасним підприємством – системного підходу та імітаційного моделювання. Під системним підходом слід розуміти комплекс взаємопов’язаних елементів між собою та середовищем в часі та просторі, що разом утворюють єдине ціле для досягнення визначення загальної мети. Імітаційне моделювання – це відтворення на ЕОМ серій варіантних розрахунків виробничих процесів або господарсько-фінансової діяльності підприємства загалом спеціально організованими системами математичних моделей для прийняття оптимально ефективних управлінських рішень. Розкрито зростаючу роль системного підходу в управлінні, яка спричинена розвитком науки, технічного прогресу та впровадження в науку та техніку задач системного аналізу. Визначено, що, оскільки імітаційне моделювання є варіантом управлінської системи як один із найбільш потужних засобів управління складними динамічними системами, яким є промислове підприємство, то воно обов’язково повинно містити такі шість підсистем: 1) цільову – яка спрямовує керівників усіх рівнів; 2) функціональну – в основі якої лежить конкретизація функцій кожного структурного підрозділу підприємства; 3) забезпечувальну – як сукупність матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних та технічних ресурсів; 4) процесну – що виступає як дія щодо виявлення та розв’язання проблем; 5) саморозвивальну – виявлення нових якостей системи; 6) керувальну – право керівника на прийняття остаточного рішення та одночасно взяття на себе відповідальності за результати всієї роботи. Зроблено висновок, що управління підприємством сьогодні можливе лише на поєднанні системного підходу та сучасного імітаційного моделювання. Обґрунтовано методику побудови імітаційних моделей, що дозволяє виявити в досліджуваній системі на підставі графіків за точками пересічення абсцис і ординат слабкі ланки та розробити план заходів для їх усунення на підставі впровадження нових технологій, форм організацій виробництва і праці та підвищення на цій основі ефективності управління підприємством. 


Ключові слова


підприємство як об’єкт управління; тактичне управління; стратегічне управління; системний підхід; імітаційне моделювання; ефективне управлінське рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Solomatina, N. (2001). Manufacture Management. Moskow : INFRA-М.

Ahlibinskiy, B. & Shorohov, I. (1982). Philosophical Foundations of System Studies in modern science: Collection of scientific works: System studies in modern science. NSU.

Shorin, V. (1975). System analysis and management structure. Moskow : Knowledge, 304.

Sadovskiy, V. (1978). Principle of systems, systems approach and general systems theory: System Research Yearbook: Nauka, 8.

Maturana, W. (1996). Biology of Cognition: Language and intelligence.

Tyukhtin, V. (1972). Reflection, systems, kibernetik. Moskow : Nayka.

Ursul, A. (1968). Problems of information in modern science. Moskow : Nauka.

Fatkhutdinov, R. (1997). Management System. Moskow : Business School" Intel-Synthesis ".

Fedorova, I. (1996). Regional Program on "quality of life" (the new management thinking: Kuzbass statements (Appendix). №1.

Moiseev, N. (1981). Mathematical problems of system analysis. Moskow.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022