Проблеми та перспективи розвитку соціальної складової структури економіки Закарпатської області

Maryna Volodymyrivna Panko


Анотація


Вступ. У статті досліджуються кількісні та якісні характеристики структури економіки Закарпатської області. Основна увага звертається на показники, які визначають суспільний добробут, якісні та кількісні характеристики трудових ресурсів, стан соціальної інфраструктури. Обґрунтовано орієнтацію на підвищення трьох рівнів добробуту: економічного, особистісного та суспільного.

Мета. Метою статті є дослідження тенденцій розвитку окремих параметрів економіки Закарпатської області, які поєднані в соціальній складовій економіки регіону, та визначення потенційних напрямів їх покращення.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Використано методи теоретичного узагальнення і порівняння при дослідженні світового досвіду та національних особливостей державного впливу на структурні зміни на загальнонаціональному та регіональному рівнях. Методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний застосовувались у процесі виявлення чинників, які впливають на державне управління структурними трансформаціями в умовах реформування економіки України.

Результати. Обґрунтовано можливість оптимізації показників соціальної складової структури економіки регіону шляхом розробки комплексної стратегії розвитку економіки Закарпатської області. Від правильності та якості цієї стратегії залежатиме майбутня структура економіки регіону та її ефективність. Вибір пріоритетних завдань та їх реалізація впливатиме на економічне зростання в регіоні, доходи громадян, соціально-політичне та екологічне становище. У статті визначено, що рівень регіонального стратегічного планування є головним у системі планування щодо побудови ефективної структури економіки як на рівні регіону, так і на рівні країни. Запропоновано вважати пріоритетними такі напрями перспективної стратегії розвитку регіону: розробку системи заходів, спрямованих на забезпечення приросту населення; проведення комплексної перебудови галузевої структури економіки; покращення підготовки та перепідготовки кадрів для забезпечення економіки висококваліфікованими фахівцями; напрацювання системи нормативних документів, які забезпечили б пряму залежність зростання розміру зарплат від зростання ВВП (у бюджетній сфері) або зростання продуктивності праці (у виробничій). 


Ключові слова


економіка регіону; структура економіки регіону; соціальні показники; рівень доходів; соціальна інфраструктура; економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Andruschenko, V. P. (2005). Philosophical Dictionary social terms. Kyiv; Kharkiv : R. I. F.

Osipov, G. V. (1990). Sociology. Moscow: "Science".

Household income in regions of Ukraine. (2014). Retrieved December, 1, 2014, from : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Population Transcarpathian region (1995-2012 gg.). (2013). Retrieved December, 1, 2014, from : http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/dem/2013/nasel_1995-2012.pdf.

Population Transcarpathian region. (2014). Retrieved December, 1, 2014, from : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Dynamics of average wages by region in 1995-2013 years (Transcarpathian region). (2014). Retrieved December, 1, 2014, from : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Statistical Yearbook of Ukraine for 2013. (2013). Retrieved December, 1, 2014, from : http://www.ukrstat.gov.ua/.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022