Проблемні аспекти формування планових кошторисних показників бюджетних установ

Vasyl Avgustynovych Pigosh


Анотація


Вступ. Становлення і розвиток ринкових умов господарювання в Україні виокремили низку питань, пов’язаних з організацією обліку у державному секторі економіки. Особливо гострою є проблема у галузі формування та виконання кошторису бюджетних установ, зокрема й державних вищих навчальних закладів, унаслідок використання морально застарілих норм і нормативів. Зміна підходів до здійснення підготовки фахівців з вищою освітою вимагають перегляду та наукового обґрунтування нових нормативних показників.

Фактичні обсяги досягнутих показників за попередні роки як основа є науково необґрунтованими, оскільки такий підхід не передбачає розвитку суб’єкта бюджетної сфери.

Сучасні умови функціонування державних вищих навчальних закладів поставлені у жорсткі конкуруючі рамки, а тому особливо актуалізується проблема пошуку не лише шляхів удосконалення планування їх доходів та видатків, а і можливостей використання внутрішніх резервів підвищення ефективності. У поєднанні з удосконаленням підходів до планування, використання більш ефективних управлінських дій та рішень, спрямованих на оптимізацію доходів і видатків, забезпечить загальне поліпшення фінансового стану навчальних закладів, сприятиме підвищенню якісних показників.

Мета. Мета статті полягає в удосконаленні організаційних та методичних положень процесу кошторисного планування бюджетних установ.

Методи (методологія). У процесі проведення дослідження використано загальнонаукові (абстрагування, індукції, дедукції, системного підходу та узагальнення) та спеціальні методи (порівняння, графічний метод, системний підхід – при дослідженні тенденцій зміни показників розвитку державних вищих навчальних закладів).

Результати. При побудові схеми функціонування управлінського обліку в державних вищих начальних закладах ураховано проблемні питання фінансового забезпечення, пов’язані з плануванням, формуванням та обліком, які з позиції управління і можливостей оптимізації діяльності визнаються важливими об’єктами контролю.

З метою усунення проблем, які виникають уже на етапі кошторисного планування і пов’язані з недосконалістю чинного порядку розрахунку статей кошторису, в статті запропоновано при плануванні видатків ураховувати індекс інфляції, наведено методику планування з використанням коригувальних коефіцієнтів та обчислення усередненої норми видатків. З метою автоматизації розрахункових процедур за рекомендованим алгоритмом їх розрахунку побудовано блок-схему, придатну для розроблення програмного забезпечення. 


Ключові слова


кошторис; планування; показники; видатки; бюджетні установи

Повний текст:

PDF

Посилання


Budget Code of Ukraine (2010). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Zayachkivska, A. V. (2009). Accounting special fund and the costs of providing paid services health. Rovno: National university of water management and nature resourses use.

Kalenuk, I. S. (2001). Performance of expenditure on education. Economic Journal.

Alexandrov, V. T., Vorona, O. I., Germanchyuk, P. K. (2004). Planning, accounting, reporting, control in public institutions, public order and public procurement. Kyiv: AVT.

On the State Budget for 2014 (2014). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18.

Higher Education. (2014). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/1556-18.

On approval of the preparation, review, approval and implementation of basic requirements for estimates of budgetary institutions (2002). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-% D0% BF

Safonova, V. E. (2009). Improving financial and economic mechanism of institutions of higher education in Ukraine. Kyiv: Strategic Priorities.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022