Принципи, методи і механізм фінансування бюджетних установ

Oleh Stepanovych Vysochan, Ilona Yaroslavivna Borys


Анотація


У роботі проаналізовано та вдосконалено чинні принципи й методи фінансування бюджетних установ. Досліджено сучасні наукові позиції щодо виокремлення принципів та методів останнього. Встановлено межі застосування понять “фінансування бюджетних установ”, “бюджетне фінансування” та “фінансування бюджету”. Виявлено, що фінансування бюджетних установ вказує на суб’єкта одержання, розподілу і використання коштів; причому останні можуть бути як з бюджету, так і власними надходженнями установ з їх використанням відповідно до чинного законодавства. Бюджетне фінансування може стосуватися не лише установ бюджетної сфери України, але й підприємств та організацій будь-якої форми власності, які отримують фінансові ресурси з бюджетів різних рівнів. Розширено та модернізовано спектр наявних принципів фінансування бюджетних установ. Їх перелік (неостаточний і відкритий для доповнень) такий: цільового використання та обмеження по платежах; ієрархічності; законності; доцільності; повноти; економічної обґрунтованості; об’єктивної необхідності; пріоритетності; ефективності й результативності; структурованості; контролю відповідності й достовірності; відкритості й прозорості; періодичності; плановості; облікового відображення й підзвітності. Вказано на необхідність трансформування підходів до розуміння принципів безповоротності й безоплатності у зв’язку із новітньою перебудовою системи бюджетного фінансування в Україні та світі з поступовим переходом на відшкодування витрат через самоокупність діяльності. Узагальнено наявні та перспективні методи фінансування бюджетних установ, що використовуються в практиці бюджетного регулювання: кошторисно-бюджетний, програмно-цільовий, нормативно-подушний, прямої оплати. Встановлено недоліки кошторисного механізму фінансування та можливі напрямки їх усунення. 


Ключові слова


принцип фінансування; метод фінансування; механізм фінансування; бюджетна установа

Повний текст:

PDF

Посилання


Hutsaylyuk, L. (2010). Accounting for financing of budget institutions. Galician Economic Bulletin, 3 (28), 191-196.

Georgieva, A. I. & Leushina, A. A. (2013). Accounting of financing of budget organizations. Vysnik of Berdyansk University of Management And Business, 4 (24), 125-129.

Vasylyk, O. D. &Pavlyuk, K. V. (2004). The budget system of Ukraine: Tutorial. Kyiv: Center of Textbooks.

Demyanyshyn,V. (2007). State funding and its features in modern conditions. World of Finance, 2 (11), 34-48.

Pigul, N. G. & Liuta, O. V. (2010). Features of the financial mechanism of budgetary institutions. Journal of the Ukrainian Academy of Customs. Issue “Economics”, 2 (44), 94-101.

Epifanov, A. O., D'yakonova, I. I., Salo, I. V. (2010). Budget of Ukraine. Sumy: State University “UAB NBU”.

Hymycheva,N. I& Pokachalova, E. V. (2005). Finance Law. Moscow: Norma.

Tkachuk, N. M. & Kravchuk, V. O. (2010). Financing of budget institutions: theoretical nature, forms and methods. Science and Economics. Scientific-theoretical journal, 2 (18), 99-105.

The Budget Code of Ukraine (2010). №2456-VI from 08.07.2010. Retrieved November26, 2014, from: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws / show / 2456-17.

Antonishen,Y. A. (2013). Actual problems of budget financing of budget institutions in Ukraine. Retrieved November26, 2014, from: http://www.rusnauka.com / 25_PNR_2013 / Economics / 3_144382.doc.htm.

Martenova, T. (2010). Improvements of operating mechanisms of the financial providing of socio-cultural sphere. Scientific works of the KNTU. Economic sciences, 17, 241-247.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022