Стратегія фінансової безпеки підприємства

Anastasia Petrivna Lazareva


Анотація


Вступ. Фінансова безпека підприємства виступає важливим чинником успішного функціонування будь-якого підприємства. На жаль, однією з найбільш поширених причин виникнення їх нестабільної діяльності є відсутність ефективної системи управління фінансовою безпекою, тож потреба у її формуванні є значною. Тому негативні наслідки впливу на фінансову безпеку як зовнішніх, так і внутрішніх чинників вимагає формування стратегії забезпечення фінансової безпеки, яка повинна спиратись на загальну стратегію підприємства.

Мета полягає у розгляді особливостей стратегії забезпечення фінансовою безпекою та, зокрема, визначені методичних рекомендацій щодо розробки стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Метод (методологія). Використано теоретичні та загальнонаукові методи дослідження (аналіз і синтез, узагальнення та абстрагування та інші).

Результати. Наведено різноманітні підходи до визначення поняття «стратегія». Перераховано домінантні стратегії в межах забезпечення фінансової безпеки, а саме: забезпечення зростання прибутковості його власного капіталу; формування фінансово-економічних ресурсів; фінансово-економічної стабільності; безпеки інвестиційної діяльності, нейтралізації фінансово-економічних ризиків, безпеки інноваційної діяльності, захисту його конкурентної позиції, антикризова стратегія. Наведено структурну схему методичних рекомендацій щодо розробки стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства. Проаналізовано сітку станів фінансової безпеки підприємства, яка містить такі можливі стани фінансової безпеки, як: нормальну фінансову безпеку підприємства; нестійкий рівень фінансової безпеки; критичний рівень фінансової безпеки; кризовий рівень фінансової безпеки; абсолютна фінансова безпека підприємства. Визначено особливості та алгоритм розробки стратегічних карт. 


Ключові слова


стратегія; фінансова безпека; стратегічна карта; чинники впливу; управління; сітка станів фінансової безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Moyseyenko, I. P. & Marchenko, O. M. (2011). Financial and economic security of the enterprise. Lviv.

Cherevko O. V. (n.d.). Strategic management of financial and economic security of the enterprise. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3302/.

Bilomistna, I. I. & Grokhol'ska, E. I. (n.d.). Strategy of ensure the financial security of industrial enterprises of Ukraine. Retrieved from: C:/Users/user/Downloads/28928-53676-1-PB%20(5).pdf.

Tkachev, S. S. (n.d.). Strategy maps: general principles and design features in the restaurant business [electronic resource] / S. S. Tkachev Retrieved from: http://tourlib.net/statti_ukr/tkachova2.htm.

Sablina, N. V. & Kuzenko, T. B. (2013). Forming of strategic maps in the framework of the process management of financial security company. Biznesinform, 4, 326-331.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022